Lijst beschermde diersoorten

Identificatie
Doordat onze dieren geringd worden is het mogelijk om ontsnapte dieren met name watervogels en siervogels opnieuw bij de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. Vinders van de vogel kunnen dit melden bij de KLN waarna het adres van de eerste eigenaar terug kan vinden. Ringen van de KLN zijn gemerkt met de letters NL-H. Verder bevatten ze de ringmaat in cijfers en een uniek volgnummer. De ringen wisselen jaarlijks van kleur.

Een aantal Europese sier- en watervogels moeten volgens de Vogelwet geringd zijn. Dit is volgens de wet geregeld. De AID oefent hier controle op uit. Niet geringde dieren worden in beslag genomen.U kunt bij ons aanvragen om welke vogels het gaat. U kunt ook op onze site kijken bij ringverplichting.

Ringverplichting
Lijst van beschermde inheemse soorten, en gefokte vogels, behorende tot beschermde uitheemse soorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening

Download Lijst beschermde diersoorten