Ringmatenlijst

Als u vragen of opmerkingen hebt over de in deze lijst opgegeven ringmaten verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de secretaris van de Standaardcommisie:

Ringenuitgifte in Nederland
De KLN is verantwoordelijk voor de uitgifte van de ringen in Nederland. Dit zijn de enige toegestane ringen met het NL-H merk en natuurlijk ook door de FK erkend. Verder zijn ook buitenlandse ringen toegestaan op tentoonstellingen indien het gaat om aangekochte dieren of indien het dieren betreft van buitenlandse inzenders.

Onderstaande ringen mogen alleen gebruikt worden bij de genoemde diergroepen. Let dus op dat in Nederland geboren hoenders, dwerghoenders en gedomesticeerde sier- en watervogels uitsluitend geringd mogen worden met door de KLN uitgegeven ringen met de inscriptie NL-H.

AO Aviornis Oorspronkelijke sier- en watervogels
AB Algemene Bond Patrijzen, kwartels, frankolijnen
NB Nederlandse Bond Patrijzen, kwartels, frankolijnen
Buitenlandse ringen landen aangesloten bij de Europese Entente Alle diergroepen maar alleen bij aangekochte dieren of dieren van buitenlandse inzenders


De bij de Europese Entente aangesloten landen hebben allen een landencodering waardoor de herkomst van de geringde dieren gemakkelijk is na te gaan.  Hieronder volgt de codering van een aantal landen.

Land Letter(s) op ring
(landenkenmerk)
Materiaal:
K=kunststof
M=metaal
Oostenrijk A K
België B K
Bosnië Herzegowina BIH ?
Zwitserland CH K
Tsjechië CZ K / M
Duitsland D K
Denemarken DR K
Spanje E K
Frankrijk F K
Groot Brittannië NPA M
Hongarije H M
Italië I K
Joegoslavië YU K
Kroatië HR K
Noorwegen NF K
Nederland NL-H K
Polen ? K / M
Rusland ? ?
Zweden SRF K
Slowakije SK K
Slovenië SLO K