De Kleindier Liefhebbers Drenthe prijs

Deze ereprijs voor konijnen etc. en hoenders etc. wordt door de provincie Drenthe beschikbaar gesteld.
De toekenning van de prijs laten wij geheel aan de tentoonstellingsorganisatie over met die verstande dat bij de hoenders etc. deze prijs voor één diergroep beschikbaar gesteld kan worden. (Dus geen hoenders tegen watervogels etc.)
Voorwaarde is dat alleen inzenders met een geldige Drentse fokkerskaart mee kunnen dingen naar deze prijs.

 KLD Drenthe prijs - website

De Kleindier Liefhebbers Drenthe prijs 2012/2013

Het Drenthe erecertificaat

Kleindier Liefhebbers Drenthe heeft in 2007 het “Kleindier Liefhebbers Drenthe Erecertificaat” ingesteld.

Het wordt toegekend aan een fokker die op een, bij het FB goedgekeurde, show het predicaat “U” heeft behaald.
Dit is een bijzondere prestatie waarvan wij vinden dat we deze nog eens extra onder de aandacht moeten brengen.

 

Oorkondes KLD 2013. 035 - website met tekst

DE WINNAARS VAN 2013 

Lees meer