Het Drenthe erecertificaat

Kleindier Liefhebbers Drenthe heeft in 2007 het “Kleindier Liefhebbers Drenthe Erecertificaat” ingesteld.

Het wordt toegekend aan een fokker die op een, bij het FB goedgekeurde, show het predicaat “U” heeft behaald.
Dit is een bijzondere prestatie waarvan wij vinden dat we deze nog eens extra onder de aandacht moeten brengen.

 

Oorkondes KLD 2013. 035 - website met tekst

DE WINNAARS VAN 2013 

De diergroepen konijnen etc. en hoenders etc. komen in aanmerking voor het certificaat
De fokker moet in het bezit zijn van een geldige Drentse fokkerskaart.
Het certificaat kan aangevraagd worden bij de provinciaal secretaris.

Bij de aanvraag graag vermelden:

  • Naam, adres en woonplaats van de winnaar
  • Fokkerskaartnummer van de winnaar
  • Behaald predicaat met punten
  • Ras, kleur, geslacht, leeftijd van het betreffende dier
  • Ring/Oornummer van het betreffende dier
  • Tentoonstelling waar het resultaat behaald is