De Kleindier Liefhebbers Drenthe prijs

Deze ereprijs voor konijnen etc. en hoenders etc. wordt door de provincie Drenthe beschikbaar gesteld.
De toekenning van de prijs laten wij geheel aan de tentoonstellingsorganisatie over met die verstande dat bij de hoenders etc. deze prijs voor één diergroep beschikbaar gesteld kan worden. (Dus geen hoenders tegen watervogels etc.)
Voorwaarde is dat alleen inzenders met een geldige Drentse fokkerskaart mee kunnen dingen naar deze prijs.

 KLD Drenthe prijs - website

De Kleindier Liefhebbers Drenthe prijs 2012/2013