agenda

 De geplande  eerste KL Fryslân vergadering op dinsdag 24 maart 2020 gaat i.v.m. het Corona virus NIET DOOR.

 

locatie: de Rode Doffer, Noorderdwarsvaart 167c, Drachten