Mededelingen

 

Overlijden Erelid, Pieter Boskma
 
Knipsel
 
Verdere informatie over afhandeling van het materiaalbeheer wat Pieter vezorgde volg onderstaande Link
 
 
Tentoonstellingsaanvragen voor 1 november aanleveren bij 
Portefuillehouder Tentoonstellingszaken:
A. Hagedoorn
Meester de Grootstrjitte 4
9104NH Damwâld
tel.: 0511-421961
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
frieseVlaggen
 
 
 
 
 
De winnaars van de Friesland plaquette 2017/18
Bolsward: A. de Jong te Boer, Brahma
Gaasterlandshow: Comb. Welgelegen te Harich, Thuringerbaardkriel
Trynwalden e.o.: J. Duindam te Gytsjerk, Tan
Frisia Dokkum: niet ontvangen
Jubbega e.o.: A. Buitenkamp te Jubbega, Pool roodoog
Heerenveen: K. Stilma te Johannesga, Hollander
Oosterwolde e.o.: D. v.d. Veen, Serama
Haulerwijk: F. van Herwijnen, Serama
Raskonijn Leeuwarden: I. v.d. Zee te Beetgummermolen, Oud engelse Vechtkriel
Gorredijk e.o.: U. Hoekstra te Rottevalle, Grubbe
Echten/Oosterzee: N. Boersma te Haskerhorne, Kwaker
Ureterp e.o.: D. de Jong te Ureterp, Carolina eend
Burgum: T. v.d. Ploeg te Burgum, Rhode Island Red
Sneek: R. Bosma te Rohel, Indische loopeend
Berlikum: R. Kieviet te Sexbierum, Amrock
Harkema: F. de Jager te Oudwoude, Rex
de Aikoer Buitenpost: afgelast
Koudum: niet toegekend
Noordwolde: J. van Pijkeren te Noordwolde, Belgische haas
Wolvega: S. Luchtenveld te Oldeberkoop, Franse Hangoor
Franeker: niet toegekend
legpenningen konijnen voor de Bondshow Assen: F. Harte te Reduzum Papillon
idem: N.G. Hoornsman te Juliandorp, Beige 
 
 
Dinsdag 22 maart 2016 leden vergadering van KLeindier Liefhebbers Fryslân.
locatie: verenigingsgebouw van de postduivenvereniging "de Rode Doffer"
Noorderdwarsvaart 167 c, Drachten
Aanvang 20.00 uur
 
frieseVlaggen
De winnaars van de Fryslân plaquettes 2015
Balk F. de Jongh, Rijnlander
Trynwalden Comb. Duindam, Tan zwart
Frisia Dokkum A. Hagedoorn, Sebright kriel
Jubbega R. Verwer, Wyandotte kriel
Heerenveen H. Zeldenrust, Japanse kwartel
Oosterwolde A. v.d. Bos, Barnevelder kriel
Haulerwijk D. Visser, Zijdehoender wit gebaard
Gorredijk Gjalt Klynsma, New Hampshire
Echten/Oosterzee W. van Gaast Barnevelder kriel
Ureterp Mevr. S. Jansma-Bouma, Belgische haas
Burgum R. Prins, Thuringer
Sneek C. Cornel, Brahma
Olympiashow R. Kievit, Shamo
Harkema R. Prins Thuringer
de Aikoer Comb. de Boer Sussex kriel
Koudum P. Langius, rode island red kriel
Raskonijn Leeuwarden A. Wiersma, Tan konijn
 
 
 
20 juni is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de KLN.
16 juni houd de afdeling Friesland haar tweede vergadering in "de Rode Doffer" te Drachten
op deze vergadering kunt u de geloofsbrieven inleveren, zodat de afgevaardigden deze mee
kunnen nemen naar de KLN vergadering
 
De beurs in Drachten is achter de rug
Het bestuur wil iedereen bedanken voor de medewerking,
de fokkers Heddema en Visser voor het beschikbaar stellen van hun dieren,
Ureterp voor het beschikbaar stellen van de kooien,
en de vrijwilligers die hun tijd beschikbaar hebben gesteld om de stand samen met bestuursleden
te bemannen.
Het aantal bezoekers viel tegen, maar de mensen die er waren waren enthousiast over
de stand van de KLF. Er is veel informatie gegeven en voor de kinderen waren er kleurplaten
en kon er met konijnen geknuffeld worden. 
Een soortgelijke beurs is zeker wel voor herhaling vatbaar, het is een genoegen om mensen
bekend te maken met de kleindiersport.
Op onderstaande foto Talinus en Reinier Paping
beurs
 
zijdehoender
 
sebright
de stand is opgebouwd en ziet er keurig verzorgd uit.
de dieren zitten in de kooien, dus laat de bezoekers maar komen
11 steden beurs in Drachten 27,28 en 29 maart 2015
 
beurs 2
 
beurs 1
 
Op 27, 28 en 29 maart is er een gezellige beurs in Drachten.
op deze beurs is van alles te zien en te beleven.
ook de KLN afd. Fryslân is op deze beurs vertegenwoordigd.
we hebben een mooie stand met allerlei dieren, informatie en leuke dingen voor de jeugd.
hebt u tijd, kom even kijken.
11 steden beurs drachten
 
 
Dinsdag 17 maart 2015 vergadering van KLeindier Liefhebbers Fryslân.
locatie: verenigingsgebouw van de postduivenvereniging "de Rode Doffer"
Noorderdwarsvaart 167 c, Drachten
Aanvang 20.00 uur
 
frieseVlaggen
 
De winnaars van de Fryslân plaquettes 2014
Balk L. Nagelhout uit Balk met een Ned. Hangoordwerg
Trynwalden e.o F. Sijtsma uit Gytsjerk met een Nieuw Zeelander
Dokkum J. Venema uit de Westereen met een Serama
Jubbega e.o S. Bijsitter uit Donkerbroek met een Rijnlander zwart
Heerenveen J. Althuisius uit Rotstergaast met een Marans
Oosterwolde e.0 E. de Boer uit Makkinga met een Fries hoen
Haulerwijk e.o. Popke de Jong uit Haulerwijk met een Zilvervos
Raskonijn Leeuwarden D. van Dijk uit Stiens met een Sebright kriel
Gorredijk e.o Johan Groen uit Beetsterzwaag met een Kleurdwerg zwart
Echten/Oosterzee N. Boersma uit Haskerhorne met een Kwaker
Ureterp e.o R. Elverdink uit Boornbergum met een Antwerpse baardkriel
Burgum e.o F. van de Veen uit Burgum met een Thuringer
Harkema F. de Jager uit Oudwoude met een Rex
Buitenpost H. Brinkman uit Twijzel met een Leghorn 
 
Het bestuur van de KLN provincie Friesland wenst iedereen
hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en liefdevol 2015
 
28 november
de show van de vereniging Door Vriendschap Sterk in Oudega gaat wegens de vogelgriep niet door !!
deze show zou op 12 en 13 December gehouden worden
 
2
 
Vraagprogramma's ter controle sturen naar de aan U toegewezen gedelegeerde.
Na goedkeuring gedelegeerde kan het programma gedrukt worden.
 
Catalogus en vraagprogramma sturen naar de aan U welbekende adressen en 1 exemplaar naar de secretaris KLN Friesland
(adres zie hierboven) zie ook het schrijven op de site van de KLN.
 
 
 
 kln
 Belang van PR
Op 20 mei j.l. hebben 2 leden van "it Knyntsje"uit Haulerwijk Koos Hof en Douwe Visser, Rein Slikker (PR), en Wilma Bosch (secretaresse KLF) op uitnodiging van Boerenbond/Welkoop de PR verzorgd tijdens een workshop.
Deze avond werdt georganiseerd voor beginnende kippenhouders en mensen die overwegen kippen te gaan houden.
Koos en Douwe hadden kippen meegenomen, tentoongesteld in de naastgelegen zaal in kooien en Rein had een tafel vol informatie en banners van de KLN klaargezet.
Ruim 40 mensen hebben na afloop vragen gesteld aan de beide heren met de kippen en de kippen vastgehouden e.d. Rein heeft veel informatie verstrekt , er heeft zich 1 persoon aangemeld als lid en er zijn adressen uitgewisseld over kippen.
 Wilt u informatie over PR en de mogelijkheden? neem contact op met Rein Slikker. Tel: 0514-602662, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
frieseVlaggen
De Winnaars van de Fryslân plaquettes 2013.
Bolsward - J.S.J Visser - Witmarsum - Cavia Buff - F95. www.kpsvbolsward.nl
Jubbega - J.F Minnema-Vrolijk - Hoornsterzwaag - Amrock - F96. www.pkvjubbega.webs.com
Noordwolde - J. van Pijkeren - Noorwolde - Australorp - F96.
Heerenveen - T.B Langenberg - Heerenveen - Antwerpse baardkriel - ZG95 www.pkvheerenveen.webs.com
Trynwâlden - K. de Vries - Rinsumageest - Pool bl.oog - F96,5
Balk - F. de Jongh - Balk - Rus - F96. www.pkvbalk.nl
Gorredijk - S. Wemer - Tijnje - Fries Hoen - ZG94. www.kdvgorredijk.nl
Echten - N. Bruinsma - Echten - Havanna - F96
Wolvega - Comb. Faunasingel - Wolvega - Rex - ZG94,5
Leeuwarden - D van Dijk - Stiens - Sebright - ZG95 www.hetraskonijn.nl
Haulerwijk - K. Hof - Haulerwijk - Barnevelder kriel - F96. www.knyntsje.nl
Oosterwolde - Jac. Nijholt - Elsloo - Rex - F97
Ureterp - M. Wiersma - Jistrum - Fries Hoen - F96
Sneek - J.A Strikwerda - Scharnegoutum - Fries hoenkriel - F96 www.pkvsneek.nl
Oudega - D. Okkema - Workum - Hollandse Kuifhoender - F96
Berlikum - S. Wassenaar - St.Anna Par - Vlaamse Reus - F96,5
Harkema - M.P Landheer - Buitenpost - cavia gladhaar rood - F96,5
De Aeikoer - W. Postmus - Drogeham - Friese kriel - F96
Bergum - R. Prins - Augustbuurt - Thuringer - F96,5 www.pkv-burgum-eo.nl
Dokkum - S. Krommenie - Metselawier - Duitse Show Tippeler - 96 www.pkvfrisia.nl
 
 
De Friese winnaars 2013 plaquettes Bondsshow Sneek.
Konijnen - Papillon - H. Harte - Reduzum - F97
Hoenders - Fries Hoen - J. Schurer - Wommels - F96
Dwerghoenders - Sebright - J. Heddema - Opeinde - U97
 
 
Afbeelding 2488 
 
De geschiedenis van Kleindier Liefhebbers in Fryslân.
Een 84 pagina`s tellend boekwerk over de kleindiersport in Fryslân.
Geschreven door S.P Oostenbrug.
Nu verkrijgbaar bij G, Damstra voor 7,50 euro. bestellen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De geschiedenis van kleindier Liefhebbers in Fryslân.

In 2013 nam ik het plan op een verhaal te maken van de Kleindieren sport in Fryslân.
Natuurlijk kon ik dit niet alleen, ik heb van verschillende mensen hulp gehad.
U moet er wel rekening mee houden dat zowel de NHDB als de NKB op zijn gegaan in de KLN.
In dit verhaal kunt u ook zien hoe het leden verloop van de NKB en de NHDB is geweest.
Ik heb niet van elk jaar de gegevens.
Voor de verenigingen die tijdens, vlak voor en vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn opgericht
geldt dat zowel konijnen als kippen voorzagen in een behoefte.
De kippen voor vlees en eieren de konijnen voor het vlees.
In de Tweede Wereldoorlog mocht men geen sierduiven houden vanwege eventueel spionage
voor de vijand. Als je bij een vereniging was aangesloten kreeg je voerbonnen.
Ik heb niet genoeg gegevens van de NKB verenigingen, al het andere heb ik uit De Avicultura"gehaald.
 
Buitenpost, Sikke Oostenbrug.
 
  rsz afbeelding 1570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

"Door Vrienschap Sterk" vereniging Oudega, èèndaagse caviadag 2013.
Dit jaar alweer voor de tweede keer georganiseerd door vereniging D.V.S. Oudega een èèndaagse caviadag.
Met een inzendertal van 71 cavia`s weer een mooi aantal dieren.
Winnaar werd E. Draaijer uit Zeewolde met een cavia gladhaar Tan zwart.  Tevens winnaar van de medaille van de Koning.