Provinciaal bestuur

Voorzitter                          de heer H. de Boer  

Secretaris                         de heer J.H.W. Tenbergen

Penningmeester               de heer P. Bouw

2de voorzitter en PR         de heer G. Laarman

2de secretaris                   de heer J. Bosch

2de penningmeester         de heer J.J.M. Janssen

Notulist                             de heer R. Pleijter

 

Ereleden:

Erevoorzitter                  de heer E.J.Meutstege

Erelid                             de heer W. Groenwold

Erelid                             de heer G.J. Dreijers.

Erelid                             de heer J.A. ter Horst.