Mededelingen PA Brabant

 Verenigingen kunnen artikelen, die uw vereniging aangaan, voor de website van de KLN aanleveren bij Kees de Jongh en Liesbeth van Vugt- van Geloof. 

Deze zullen er dan voor zorgen dat de artikelen geplaatst worden onder de afdeling Noord-Brabant. 

Elke vereniging kan het KLN wandkleed en de KLN vlag gebruiken bij hun shows en promotieactiviteiten.
U kunt deze op aanvraag bij het provinciale secretariaat in bruikleen krijgen.

Iedere vereniging kan 100 zwart-wit promotiefolders toegestuurd krijgen. Deze dient u digitaal, met uw eigen tekst, aan te leveren bij het provinciale secretariaat. Deze zal er zorg voor dragen dat ze worden afgedrukt.

Jaarlijks worden er twee provinciale vergaderingen worden gehouden. Medio maart de jaarvergadering en de tweede vergadering zal in juni worden gehouden. In juni zullen op de vergadering ook de tt vergunningen uitgereikt worden. De vergadering in juni is vóór de landelijke KLN vergadering.

 Het concept vraagprogramma, het definitieve vraagprogramma, evenals de catalogus dient u te sturen naar de gedelegeerde die u toegewezen is.
Wie u toegewezen is en zijn gegevens kunt u vinden in het Provinciale jaarboek.

 In tegenstelling tot wat vermeldt op de site van de KLN bij het hoofdstuk tentoonstellingen, wil de secretaris van de PA afdeling Noord-Brabant graag de tt aanvragen vóór 1 september ontvangen.