Wijziging Bestuur

Tijdens onlangs gehouden overleg tussen de bestuursleden van KLO is besloten dat Andries van Benthem zijn functie van bestuurslid en penningmeester tussentijds beëindigt.
In verband met de plannen die tijdens de ALV. gepresenteerd zullen worden door de KLN commissie "Toekomstbestendig Showen", waarbij 5 districten met elk een districtsbestuur worden voorgesteld en dus de huidige provinciale besturen komen te vervallen, heeft KLO er voor gekozen om op dit moment geen nieuw bestuurslid aan te trekken en zal de taak van Andries waar nodig onderling worden ingevuld.
zie artikel KDM. augustus 2021 onder KLN berichten .

KLO jeugddag afgelast

Helaas hebben we het besluit moeten nemen om de Jeugddag KLO voor 2020 af te lasten. In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus is het niet verantwoord om de voorbereidingen door te laten gaan. Wij hopen op uw begrip en zien u graag op de Jeugddag 2021.

KLO ledenvergadering afgelast

De komende provinciale ledenvergadering is vanwege het Coronavirus afgelast. Of deze vergadering verplaatst wordt naar een andere datum of dat deze samengevoegd wordt met de ledenvergadering in juni is nog niet bekend. We brengen u op de hoogte zodra we meer weten.

 

Bij voorbaat dank voor uw begrip.