• Home

Vogelgriep, Coronagriep, Apepokken

8 augustus 2022

Onze hobby dieren fokken, onze leden, kleindierliefhebbers, blijven in de greep van virussen. Zeker het vogelgriepvirus blijft vooral onze leden met dieren met “veren” teisteren.

Sinds de laatste uitbraken bij bedrijfspluimvee in Oudleusen (Overijssel) met hoog ziekteverwekkende stammen van het AI virus kan de Minister op advies van het expertteam van de overheid niets anders beslissen, dan dat wij allen in Nederland moeten proberen om het vogelgriepvirus niet te verspreiden. Ter vermijding van verspreiding moeten ook onze leden KLN grote verantwoording dragen. Het virus is in vele wilde vogelbestanden met “veren” aanwezig. De media melden regelmatig dode vogels bij ooievaars in De Wijk, bij eenden in het hele land, bij ganzen in waterrijke gebieden door het gehele land, bij sternen in het waddengebied, aan de Zeeuwse kust vele zeevogels en ook in het buitenland is het niet rustig.

Gelukkig zorgt onze overheid samen met o.a. de leden van KLN en de verenigingen aangesloten bij KleindierNed voor een goede aanpak in de bestrijding van AI vogelgriep in Nederland.  De verspreiding proberen we  met minimale maatregelen bij de gehouden dieren tegen te houden. Goede screening in de vorm van melden bij verdachte gevallen, onderzoek op aanwezigheid van virus door bloed en swabonderzoek, snelle afscherming en ophokken van de gehouden vogels, ruimen van de aangetaste vogels en helaas verbod op het houden van tentoonstellingen en samenkomsten van AI gevoelige vogels zijn de voornaamste maatregelen. Hygiënemaatregelen blijft belangrijk en één daarvan is het landelijke bezoekersverbod aan locaties, waar AI gevoelige vogels gehouden worden. Onze eigen verantwoording blijft zo toch de belangrijkste maatregel. We zien in het buitenland veel meer uitbraken dan in ons dichtbevolkte land met vele groene weides, watergangen en vele wilde AI gevoelige vogelsoorten.

Lees meer

Uitnodiging instructies vaccineren van NcD bij pluimvee en het doden van dieren

29 juli 2022

Onderstaande tekst is gisteren naar alle verenigingen van KLN verstuurd. De instructies worden verzorgd door KLN in samenwerking met KleindierNed

Geachte Vereniging, beste leden KLN,

Tijdens de laatste ALV is door u positief gestemd om door te gaan met de leidraden houden van kleindieren, leidraad fokbeleid en daarbij behorende verplichtingen. Een onderdeel van het nieuwe fokken van rasdieren is o.a. het zelf mogen vaccineren van NcD bij pluimvee (Regeling houders van dieren artikel 8a.5) en het doden van dieren in geval van ondraaglijk lijden of voor consumptie op een zodanige wijze, dat het wettelijk en dierwaardig uitgevoerd wordt.

Voor wie?

De leden van uw vereniging krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de instructiebijeenkomst: zelf vaccineren van NcD bij pluimvee en het op de juiste wijze doden van dieren. Elke vereniging zal  minimaal één persoon laten deelnemen aan deze instructies, waarmee de bekwaamheid aangetoond wordt. De instructeurs, dierenartsen drs. Harry T. Arts en drs. ing. Sible Westendorp zullen op 25 augustus deze instructie bijeenkomst presenteren. Tijdens deze bijeenkomst wordt zowel een theoretisch deel als een praktisch deel gegeven.

De deelnemers aan de instructie ontvangen een bewijs van deelname voor het verantwoord doden van dieren en de bekwaamheid in het vaccineren van pluimvee. Dit bewijs van deelname wordt beschikbaar gesteld door KLN en ondertekend door de instructeurs en zal aan het eind van de bijeenkomst afgegeven worden. Met dit bewijs kan de deelnemer en uw vereniging de bekwaamheid aantonen.

Belangrijke informatie

Datum en tijd: Bijeenkomst
25 Augustus 2022 avond vanaf 19.00
De Aker, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten

Programma

19.00 uur: Ontvangst met koffie of thee
19.15 uur: presentatie: vaccineren, enten, uitvoering hoe en waarom (H. T. Arts)
20.00 uur: pauze
20.15 uur: presentatie: doden van dieren, hoe, waarom, waarmee en de weg er naar toe (S. Westendorp)
21.00 uur: pauze
21.15 uur: napraten met een drankje en uitreiking van het certificaat.
22.00 uur: einde bijeenkomst

Met dit bewijs van deelname kan iedere vereniging onder verantwoording van deze gezondheid/welzijn coördinator  het pluimvee in de vereniging vaccineren en de leden ondersteunen in de bekwaamheid in het doden van dieren in geval van lijden of voor consumptie. Het is belangrijk, dat minimaal 1 persoon van elke vereniging deelneemt aan deze seminars.

U kunt zich aanmelden voor 19 augustus via email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u daarbij  ook vermelden de volledige naam en geboortedatum van de deelnemer en de volledige naam van de vereniging, dan kunnen wij het bewijs van deelname voor elke deelnemer voorbereiden.

Met vriendelijke groeten,
Namens KLN,                                                                                                                

Erna Sanders, secretaris hoofdbestuur KLN

Actualiteiten omtrent vogelgriep

Elke paar weken komt een groep deskundigen  bij elkaar om de feiten en waarnemingen omtrent de actualiteit vogelgriep situatie te  bespreken. Deze deskundigengroep brengt daarna advies uit naar het Ministerie LNV. De minister geeft aan hoe de regelgeving en handhaving zal blijven gelden voor de komende periode. Men is op zoek naar mogelijkheden om van enkele regio’s de ophokplicht en afschermplicht op te heffen. Vooralsnog wordt het risico voor AI vogelgriep te hoog ingeschat. Over enkele weken komt er een nieuw advies en mogelijk worden dan enkele regio’s vrijgegeven voor ophokplicht en afschermplicht. Ook wordt hierbij de situatie omtrent bijeenbrengen van vogels en het tentoonstellen of showen meegenomen.

Lees het verslag van de deskundigencommissie. Steeds meer vogelsoorten worden getroffen door dit AI virus, wat zich wereldwijd blijft verspreiden. Daarom kan de minister niet anders beslissen als dat het bijeenbrengen van vogels voor wedstrijden of tentoonstellingen de komende tijd nog steeds niet toegelaten is. Het blijft te riskant om bestaande maatregelen op te heffen.

Harry Arts, KLN dierhouderijaangelegenheden.

De afbeelding hieronder geeft de regiobegrenzing iets duidelijker weer dan de afbeelding in het verslag.