Aanvragen tentoonstelling

Er worden in het hele land tentoonstellingen georganiseerd voor kleindierliefhebbers. Het Facilitair Bureau houdt zich bezig met de organisatie die komt kijken bij het aanvragen van tentoonstellingen.

Aanvragen tentoonstelling

Handige links

Wist je dat KLN voor zowel leden als niet leden veel te bieden heeft? 

Aanvragen tentoonstelling

Leden van Kleindier Liefhebbers Nederland en van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers Verenigingen nemen met hun dieren deel aan tentoonstellingen door het hele land. Er moet wel een en ander geregeld worden voordat deze tentoonstellingen plaats kunnen vinden. Hier vind je belangrijke informatie als je een tentoonstelling wilt aanvragen.

Om een kleindierententoonstelling te organiseren, heb je een vergunning nodig. Je kunt een vergunning aanvragen bij het Facilitair Bureau via dit aanvraagformulier.

Hoe gaat de aanvraag?

 1. Download het aanvraagformulier en sla het formulier vervolgens op.
 2. Ingevuld? Verzend het formulier dan als bijlage bij een e-mail naar de bestuurder van de Provinciale Afdeling van KLN die de tentoonstellingsaanvragen verwerkt. Meestal is dat de secretaris, maar informeer even wie dat in de provincie is waar jouw show wordt gehouden. De e-mailadressen van de secretarissen kun je hier vinden.

  Let op: Het tentoonstellingsaanvraagformulier van de bij KLN aangesloten verenigingen moet vóór 1 december van het jaar, dat vooraf gaat aan het tentoonstellingsseizoen waarin de tentoonstelling zal worden gehouden, zijn ingediend bij de betreffende provinciale afdeling van KLN.

  Bovenstaande geldt voor alle tentoonstellingen, uitgezonderd de nationale tentoonstellingen en tentoonstellingen van alleen sierduiven. Deze zenden uiterlijk 1 november de tentoonstellingsaanvraag rechtstreeks naar tentoonstellingszaken van het FB, via het e-mailadres tt@fbzaken.nl

  Het is veel werk om alle aanvragen op tijd te verwerken. Daarom is het belangrijk dat je jouw aanvraag op tijd instuurt (zie hierboven). Helaas zijn we genoodzaakt om € 10,00 administratiekosten te berekenen als jouw tentoonstellingsaanvraag niet op tijd binnen is.

Het Facilitair Bureau (FB) van KLN en NBS behartigt voor de beide bonden de tentoonstellingszaken.

Het FB regelt onder andere:

 • Aanvragen tentoonstellingen;
 • Opleiding en certificering gedelegeerden;
 • Planning gedelegeerden;

Je vindt op de pagina’s over tentoonstellingen allerlei handige documenten die door KLN en NBS gezamenlijk worden beheerd zoals:

Secretariaat
Wordt waargenomen door W. (Wim) Poortinga
e-mail: secretaris@fbzaken.nl

Tentoonstellingszaken
W. (Wim) Poortinga
Burg. v.d. Borchstraat 41
7451 CG Holten
Tel. 06-39795609
e-mail: tt@fbzaken.nl

Financiële zaken
H.R. (Hendrika) Adriaans-Bonder
Richellestraat 6
2381 CE Zoeterwoude
Bank: NL45 RABO 0362 9165 00 t.n.v.: Kleindier Liefhebbers Nederland
Tel. 071-5804383/06-10053304
e-mail: penningmeester@fbzaken.nl

Coördinatie gedelegeerden
H. (Hans) Zandbergen en J. (Joop) Roosma
e-mail: gedelegeerden@fbzaken.nl

In het programma DigiKeur kunnen keurmeesters en verenigingen het hele proces rond tentoonstellingen en keuringen digitaal verzorgen, van aanvraag tot en met het digitaal vastleggen van keurmeesters. Vroeger ging dat gepaard met veel telefoontjes en papieren contracten over de post. Tegenwoordig is dat niet meer nodig.

Ook kunnen verenigingssecretarissen in DigiKeur veel informatie inzien van hun leden, zoals fokkersnummers, de stand van de betaling van de KLN-contributie, etc.

Hoe werkt DigiKeur?

Elke keurmeester, verenigingssecretaris of tentoonstellingssecretaris krijgt een eigen inlognaam en wachtwoord, zodat alleen gegevens die voor hem/haar nodig zijn zichtbaar worden.

Keurmeesters uitnodigen
Als door de vereniging een tentoonstelling met de daarbij behorende keuring is aangemaakt, dan kunnen via DigiKeur alleen keurmeesters worden uitgenodigd die op de betreffende keurdatum nog geen andere keuring hebben toegezegd.

Keurmeester reageert
De keurmeester laat vervolgens via DigiKeur weten of hij/zij bereid is om te komen keuren.

Uitnodiging definitief maken
Als de keurmeester de uitnodiging van een vereniging accepteert, wordt de uitnodiging automatisch omgezet in ‘toezegging’. Dat gebeurt alleen als de uitnodiging gaat over toekomstige tentoonstellingsseizoenen.

Toezegging omzetten naar een contract
Daarna moet de keurmeester de ‘toezegging’ via DigiKeur omzetten naar ‘contract’. Dat kan vanaf 1 maart van het lopende tentoonstellingsseizoen. Dit is bedoeld als bevestiging van een toezegging die soms lang geleden gedaan is. Je kunt dit digitale contract via DigiKeur zien als de vervanging van het papieren keurcontract. Het papieren keurcontract kan alleen nog gebruikt worden door mensen die niet over internet beschikken.
Als na 1 maart pas de uitnodiging voor het aanstaande seizoen verstuurd wordt en de keurmeester deze accepteert, dan wordt deze toezegging direct vastgelegd als ‘contract’.

Van elke wijziging in DigiKeur krijgen secretarissen en keurmeesters automatisch een bericht via e-mail.

Direct naar DigiKeur

Almanak

Jaarlijks verschijnt er een almanak met het tentoonstellingrooster en de ereprijzen van de bonden en speciaalclubs die gewonnen kunnen worden.

Lees verder >

Lid worden

Om deel te mogen nemen aan een tentoonstelling is het belangrijk dat je lid bent van Kleindier Liefhebbers Nederland.

Tentoonstellingen