Aanvragen tentoonstelling

Er worden in het hele land tentoonstellingen georganiseerd voor kleindierliefhebbers. Het Facilitair Bureau houdt zich bezig met de organisatie die komt kijken bij het aanvragen van tentoonstellingen.

Aanvragen tentoonstelling

Handige links

Wist je dat KLN voor zowel leden als niet leden veel te bieden heeft? 

Aanvragen tentoonstelling

Leden van Kleindier Liefhebbers Nederland en van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers Verenigingen nemen met hun dieren deel aan tentoonstellingen door het hele land. Er moet wel een en ander geregeld worden voordat deze tentoonstellingen plaats kunnen vinden. Hier vind je belangrijke informatie als je een tentoonstelling wilt aanvragen.

Om een kleindierententoonstelling te organiseren, heb je een vergunning nodig. Je kunt een vergunning aanvragen bij het regiobestuur van de eigen regio via dit aanvraagformulier.

Hoe gaat de aanvraag?

  • Download het aanvraagformulier en sla het formulier vervolgens op.
  • Ingevuld? Verzend het formulier dan als bijlage bij een e-mail naar de regio die de tentoonstellingsaanvragen verwerkt.  De e-mailadressen van de regio’s kun je hier vinden.

Let op: Het tentoonstellingsaanvraagformulier moet vóór 1 december van het jaar, dat voorafgaat aan het tentoonstellingsseizoen waarin de tentoonstelling zal worden gehouden, worden ingediend bij de betreffende regio.

Het bovenstaande geldt voor alle tentoonstellingen. Speciaalclubs, die een tentoonstelling willen organiseren,  en tentoonstellingen alleen voor sierduiven en de bondsshows moeten dit aanvragen bij de regio waarin de tentoonstelling plaats vindt.

Speciaalclubs worden dringend verzocht dit buiten het reguliere showseizoen te doen of het anders bij een bestaande show in te brengen als een aparte afdeling zodat de vaak al drukke regiokalender niet teveel wordt belast.

Het is veel werk om alle aanvragen op tijd te verwerken. Daarom is het belangrijk dat je jouw aanvraag op tijd instuurt (zie hierboven). Helaas zijn we genoodzaakt om € 10,00 administratiekosten te berekenen als jouw tentoonstellingsaanvraag niet op tijd binnen is.

De Landelijke Coördinatie Regio’s (LCR) van KLN en NBS behartigt voor de beide bonden enkele tentoonstellingszaken.

Het LCR regelt onder andere de opleiding en certificering van gedelegeerden

Je vindt op de pagina’s over tentoonstellingen allerlei handige documenten die door KLN en NBS gezamenlijk worden beheerd zoals:

 

Coördinatie gedelegeerden:
H. (Hans) Zandbergen
hg.zandbergen@kleindierliefhebbers.nl

Tentoonstellingszaken:
B.T.M. (Erna) Sanders
e.sanders@kleindierliefhebbers.nl

In het programma DigiKeur kunnen keurmeesters en verenigingen het hele proces rond tentoonstellingen en keuringen digitaal verzorgen, van aanvraag tot en met het digitaal vastleggen van keurmeesters. Vroeger ging dat gepaard met veel telefoontjes en papieren contracten over de post. Tegenwoordig is dat niet meer nodig.

Ook kunnen verenigingssecretarissen in DigiKeur veel informatie inzien van hun leden, zoals fokkersnummers, de stand van de betaling van de KLN-contributie, etc.

Hoe werkt DigiKeur?

Elke keurmeester, verenigingssecretaris of tentoonstellingssecretaris krijgt een eigen inlognaam en wachtwoord, zodat alleen gegevens die voor hem/haar nodig zijn zichtbaar worden.

Keurmeesters uitnodigen
Als door de vereniging een tentoonstelling met de daarbij behorende keuring is aangemaakt, dan kunnen via DigiKeur alleen keurmeesters worden uitgenodigd die op de betreffende keurdatum nog geen andere keuring hebben toegezegd.

Keurmeester reageert
De keurmeester laat vervolgens via DigiKeur weten of hij/zij bereid is om te komen keuren.

Uitnodiging definitief maken
Als de keurmeester de uitnodiging van een vereniging accepteert, wordt de uitnodiging automatisch omgezet in ‘toezegging’. Dat gebeurt alleen als de uitnodiging gaat over toekomstige tentoonstellingsseizoenen.

Toezegging omzetten naar een contract
Daarna moet de keurmeester de ‘toezegging’ via DigiKeur omzetten naar ‘contract’. Dat kan vanaf 1 maart van het lopende tentoonstellingsseizoen. Dit is bedoeld als bevestiging van een toezegging die soms lang geleden gedaan is. Je kunt dit digitale contract via DigiKeur zien als de vervanging van het papieren keurcontract. Het papieren keurcontract kan alleen nog gebruikt worden door mensen die niet over internet beschikken.
Als na 1 maart pas de uitnodiging voor het aanstaande seizoen verstuurd wordt en de keurmeester deze accepteert, dan wordt deze toezegging direct vastgelegd als ‘contract’.

Van elke wijziging in DigiKeur krijgen secretarissen en keurmeesters automatisch een bericht via e-mail.

Direct naar DigiKeur

Almanak

Jaarlijks verschijnt er een almanak met het tentoonstellingrooster en de ereprijzen van de bonden en speciaalclubs die gewonnen kunnen worden.

Lees verder >

Lid worden

Om deel te mogen nemen aan een tentoonstelling is het belangrijk dat je lid bent van Kleindier Liefhebbers Nederland.

Tentoonstellingen

Gepland
Datum: 7 september 2024
- 7 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Sierduiven
Regio: Midden
Soort: Open tentoonstelling
Gepland
Datum: 8 september 2024
- 8 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Open tentoonstelling
Gepland
Datum: 11 september 2024
- 11 november 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Open tentoonstelling
Gepland
Datum: 11 september 2024
- 11 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Verenigingstentoonstelling
Gepland
Datum: 14 september 2024
- 14 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Verenigingstentoonstelling
Gepland
Datum: 14 september 2024
- 15 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Open tentoonstelling
gepland
Datum: 14 september 2024
- 14 september 2024
Diergroep: Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Regio: Oost
Soort: Speciaalclub tentoonstelling
gepland
Datum: 21 september 2024
- 21 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Oost
Soort: Open tentoonstelling