Prijzen

Bij de meeste tentoonstellingen zijn KLN-geldprijzen, bondsvanen en medailles te winnen binnen alle aanwezige diergroepen om de fokkerij positief te stimuleren.

Prijzen

Handige links

Wist je dat KLN voor zowel leden als niet leden veel te bieden heeft? 

Prijzen

Als kleindierliefhebbers doen we ons uiterste best om onze dierenrassen in stand te houden. Dat doen we door te zorgen voor gezonde en vitale dieren. Bij kleindiertentoonstellingen worden prijzen ingezet om de fokkerij en het tentoonstellen van de dieren te stimuleren. 

De prijzen zijn geen doel op zich, maar een middel om een gezonde en plezierige onderlinge ‘strijd’ te stimuleren. Daarbij worden de fokkers beloond die het dichtst mogelijk in de buurt komen van het ‘ideaaldier’ volgens de standaarden.

Op deze pagina’s vind je alle praktische informatie over de geldprijzen en bondsprijzen die te winnen zijn bij de verschillende kleindierententoonstellingen.

KLN-prijzen zijn te winnen op alle tentoonstellingen waarvoor bij het Facilitair Bureau KLN-NBS toestemming is aangevraagd en verkregen. Bekijk daarvoor paragraaf 3 van het tentoonstellingsreglement (voor open tentoonstellingen en die voor verenigingstentoonstellingen).

De tentoonstellingsorganisaties hoeven de KLN-prijzen niet van tevoren aan te vragen. Het is wel belangrijk dat zij de voorgeschreven tekst (zie hieronder) ongewijzigd opnemen in hun vraagprogramma of in het vraagprogramma duidelijk verwijzen naar de teksten in de Almanak.

De KLN-prijzen gelden voor alle KLN-diergroepen, dus ook voor cavia’s, kleine knaagdieren en serama’s, AOC en Vrije Klasse.

Tekst KLN-prijzen voor het vraagprogramma

Kleindier Liefhebbers Nederland stelt voor dieren in alle KLN-diergroepen op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende- als de AOC en Vrije klasse een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar per 20 ingeschreven dieren mits het predicaat tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.

Toekenning:

  1. Elke keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren een KLN-prijs toe; bij een restant van 11 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen.
  2. De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde diergroepen.
  3. De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester. Ze worden bij voorkeur toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend en die er op één of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge kwaliteit).

Aanvraag van uitbetaling KLN-prijzen

De uitbetaling van de prijzen moet binnen 14 dagen na afloop van de show worden aangevraagd bij het KLN Merkenbureau middels het aanvraagformulier “Uitbetaling KLN prijzen” (zie hieronder), met vraagprogramma en catalogus.
Het merkenbureau controleert of de konijnen, waaraan KLN prijzen zijn toegekend, ook geregistreerd staan. Dat kan door een catalogus van de betreffende show op te sturen waarin de oormerken zijn vermeld of een lijst met naam fokkers, kooinummers en de oormerken van de winnende konijnen.

KLN Merkenbureau

Mw. L. de Gooijer-Pranger
Floresstraat 7
1521 BD Wormerveer
Tel: 075-6284679
e-mail: merkenregistratie@kleindierliefhebbers.nl

Digitaal aanvragen met aanvraagformulier

Liever digitaal aanvragen? Gebruik dan onderstaande aanvraagformulieren.

Aanvraagformulier KLN-prijzen (pdf)
Aanvraagformulier KLN-prijzen (Excel)

Bekijk voor het prijzenschema van het huidige tentoonstellingsseizoen de almanak van dit jaar.

Aanvragen

De bondsvanen en medailles dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de show door middel van het excel formulier te worden aangevraagd bij:

G. de Gooijer
tel. 075-6284679
e-mail: gerenbetty@hetnet.nl

Let op: bestel de ereprijzen uiterlijk twee weken voor aanvang van de show.

Lid worden

Om deel te mogen nemen aan een tentoonstelling is het belangrijk dat je lid bent van Kleindier Liefhebbers Nederland.

Almanak

Jaarlijks verschijnt er een almanak met het tentoonstellingrooster en de ereprijzen van de bonden en speciaalclubs die gewonnen kunnen worden.

Lees verder >

Tentoonstellingen

Gepland
Datum: 25 augustus 2024
- 25 augustus 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Open tentoonstelling
Gepland
Datum: 25 augustus 2024
- 25 augustus 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Verenigingstentoonstelling
Gepland
Datum: 7 september 2024
- 7 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Sierduiven
Regio: Midden
Soort: Open tentoonstelling
Gepland
Datum: 11 september 2024
- 11 november 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Open tentoonstelling
Gepland
Datum: 11 september 2024
- 11 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Verenigingstentoonstelling
Gepland
Datum: 14 september 2024
- 14 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Verenigingstentoonstelling
Gepland
Datum: 14 september 2024
- 15 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Open tentoonstelling
gepland
Datum: 14 september 2024
- 14 september 2024
Diergroep: Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Regio: Oost
Soort: Speciaalclub tentoonstelling