Abonnementen

Kleindier Magazine is het meest complete fokkersblad van Nederland en Vlaanderen. Elke maand weer actueel, informatief en inspirerend.

Abonnementen

Handige links

Wist je dat KLN voor zowel leden als niet leden veel te bieden heeft? 

Abonnementen

Kleindier Magazine is hét kleindiertijdschrift voor iedereen die belangstelling heeft voor pluimvee (hoenders, dwerghoenders, siervogels en watervogels), pelsdieren (konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren) en sierduiven.

Kleindier Magazine bezorgt maandelijks maar liefst 72 pagina’s vol waardevolle informatie bij jou thuis. Het magazine is elke maand weer actueel, informatief en inspirerend en eigenlijk onmisbaar voor de echte dierenliefhebber. Laat je verrassen en blijf op de hoogte van wat er in je hobby omgaat. Je kunt nu een abonnement nemen op het meest complete fokkersblad van Nederland en Vlaanderen.

Wil je het magazine eerst kosteloos uitproberen? Vraag dan eenmalig een proefnummer aan.

Je kunt ook de inhoud van oudere nummers inkijken in ons online archief.

Een abonnementsperiode loopt van 1 januari t/m 31 december. Een abonnement kan op elk gewenst moment ingaan, je betaalt dan een gedeelte van het jaarbedrag. We verlengen je abonnement automatisch voor een volgend kalenderjaar, tenzij je voor 1 december opzegt.

1. Lid bij KLN + abonnement op het magazine

  • Wanneer je je via een plaatselijke kleindierenvereniging aanmeldt voor een fokkersnummer bij KLN (pluimvee en pelsdieren) of NBS (sierduiven) om bijvoorbeeld dieren te kunnen insturen naar tentoonstellingen, krijg je automatisch een abonnement op het Kleindier Magazine.

    Klik hier voor het lidmaatschap bij KLN inclusief abonnement

  • Ben je (nog) geen lid van een plaatselijke vereniging dan kun je je aanmelden als liefhebberslid van KLN, waarbij het abonnement Kleindier Magazine is inbegrepen.
    Een liefhebberslid kan gebruik maken van de faciliteiten van de bond maar kan geen dieren inzenden naar tentoonstellingen.

    Klik hier voor het liefhebberslidmaatschap inclusief abonnement

2. Slechts een abonnement op het magazine

Wil je wél een abonnement op het magazine, maar geen lidmaatschap bij KLN? Dan kun je je hieronder aanmelden.

Het is ook mogelijk een proefabonnement voor 6 nummers te nemen. Je betaalt daarvoor € 23,00 en de toezending stopt automatisch na 6 nummers. Vermeld dan bij opmerkingen dat het om een proefabonnement gaat.

Klik hier voor een abonnement voor niet bondsleden

De abonnementsperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en een abonnement kan op elk moment ingaan en wordt automatisch verlengd.

Opzegging voor het nieuwe kalenderjaar moet uiterlijk op 1 december per brief of e-mail doorgegeven zijn via administratie@kleindiermagazine.nl.

Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden en tarieven als je een abonnement overweegt.

Voor leden KLN inclusief fokkersnummer€ 55,00
Voor leden NBS€ 36,00 exclusief kosten fokkersnummer à € 15,00
Voor liefhebbersleden KLN€ 45,00
Let op: Nieuwe leden krijgen het eerste jaar € 15,00 korting
Voorwaarde voor korting: je (of een gezinslid) bent de laatste 3 jaar geen lid of abonnee geweest)
Voor niet bondsleden€ 46,00
Extra verzendkosten voor buitenlandse abonnees

€ 12,00

Als het abonnement tussentijds ingaat wordt een gedeelte van het jaarbedrag berekend.

*Prijzen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso. Indien hier geen gebruik van wordt gemaakt geldt er een toeslag van € 2,50.

Betalingswijze

Abonnees krijgen jaarlijks per mail een factuur voor de verschuldigde kosten, ook als gebruik wordt gemaakt van automatische incasso.

Betalingen t.n.v. Ned. Kleindierenpublicaties te Bennekom
Rabobank: IBAN nummer: NL94 RABO 0138 6394 93; BIC: RABONL2U

Heb je een vraag over jouw abonnement? Neem dan contact op met de abonnementenadministratie.

Abonnementenadministratie

Kleindier Magazine
Harnsesteeg 14
6721 NH Bennekom
Tel:       +31 (0)318-416789
E-mail:  leden@kleindierliefhebbers.nl 

Nieuws