Over KLN

Onder onze landelijke vereniging valt een groot aantal soorten kleindieren, met bijbehorende speciaalclubs en lokale verenigingen. 

Over KLN

Handige links

Wist je dat KLN voor zowel leden als niet leden veel te bieden heeft? 

Over KLN

Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) is de landelijke bond voor liefhebbers van kleine dieren. Bij onze vereniging staat de kleindierliefhebber centraal en het welzijn van het dier voorop. Het gaat om verschillende soorten en rassen van de diergroepen konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels, oorspronkelijke duiven en verwante diersoorten.

Onze leden bestaan uit zowel liefhebbers die slechts één of enkele dieren houden, als uit liefhebbers die hun dieren fokken om ze ten toon te stellen. Eén ding hebben al onze leden gemeen: zij beleven plezier aan het in stand houden van hun kleindiersoorten of rassen.

Bij KLN bieden we onze leden betrouwbare kennis over het houden van dieren en vertegenwoordigen we de belangen van kleindierliefhebbers. We onderhouden contacten met verschillende partijen in binnen- en buitenland met als gezamenlijk doel het in stand houden en verspreiden van de diverse kleindiersoorten.

Wil je de kleindierhebberij steunen en tegelijkertijd profiteren van alle voordelen voor leden? Word dan lid bij KLN. Ontdek alle voordelen van een lidmaatschap.

Voorzitter
J.D. (Jan Dirk) Nijkamp
jd.nijkamp@kleindierliefhebbers.nl

Penningmeester
E. (Evert) van de Waerdt
penningmeester@kleindierliefhebbers.nl

Secretaris
B.T.M (Erna) Sanders
secretaris@kleindierliefhebbers.nl

Dierhouderij-aangelegenheden
H.T. (Harry) Arts
ht.arts@kleindierliefhebbers.nl

Keurmeesters- en standaardaangelegenheden veren
H.M.G. (Hub) Maar
h.maar@kleindierliefhebbers.nl

Keurmeesters- en standaardaangelegenheden haren
H.H.W. (Eric) Maas
e.maas@kleindierliefhebbers.nl

Digitalisering, PR en communicatie, Jeugd en Juniorbreeders
R. (Roland) Sellis
r.sellis@kleindierliefhebbers.nl

Samenstelling en adressen standaardcommissies

Konijnen

Voorzitter
R.A. Schraa

Secretaris
J. Vijfvinkel
Wingerdstraat 61
6093 AH Heythuysen
Tel. 0475-494833
stcie.konijnen@kleindierliefhebbers.nl

Leden
H. van Weelden

Cavia’s en kleine knaagdieren

Voorzitter
J.H. Schop

Secretaris
A. Bennink-Schilder
Albert Schweitzerlaan 36
8271 CZ IJsselmuiden
Tel. 038-3326684
stcie.cavia.kk@kleindierliefhebbers.nl

Leden
Katja van Rossum

Hoenders, dwerghoenders en serama’s

Voorzitter
W. Voskamp

Secretaris
A.F.J. Rijs
Dorpsstraat 18
4111KS, Zoelmond
Tel: 06-55843028
stcie.hoenders@kleindierliefhebbers.nl

Leden
K. v.d. Hoek
R.A.Th. Siemes
H.L. Timmer

Sier-, watervogels en oorspronkelijke duiven

Voorzitter
Aart Deetman

Secretaris
J.H.E. van Loe
Oosterduinen 23
2211 ZB Noordwijkerhout
Tel. 0252-349248
k.vanloe@kleindierliefhebbers.nl
stcie.siwavo@kleindierliefhebbers.nl

Leden
D. Stadman

 

Samenstelling en adressen examencommissies

Konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren

Voorzitter
J. van de Steeg

Secretaris
J. Jipping
Vuurvlinder 30
7826 GB Emmen
Tel. 06 51 21 51 62.
j.jipping@kleindierliefhebbers.nl

Leden
P.A. Bakker
B. van Dijk
H.G.M. de Klein
P.J.T. Oude Groothuis
A.A. Verrijdt

Bankrekening voor examengeld pelsdieren etc.
NL46 RABO 0139 9435 52 t.n.v. KLN Examens pelsdieren te Maarsbergen

Hoenders, dwerghoenders, siervogels, watervogels en oorspronkelijke duiven

Voorzitter
W. Voskamp

Secretaris
H.L. Timmer
Esweg 78
9411 AK Beilen
Tel.0593-526152
h.timmer@kleindierliefhebbers.nl

Leden
J.L. Albada
T. Boschma
A. Deetman
L.J.J. Frenken
R.S. Gatti
A.F.J. Rijs
R.A.Th. Siemes
E.J. Visser
B.L. v. Wetering
N.H. van Wijk
E.W. Zwama

Bankrekening voor examengeld hoenders etc.
NL46 RABO 0139 9434 55 t.n.v. KLN Examens hoenders te Maarsbergen

 

Juridische zaken en geschillen

geschillencommissie@kleindierliefhebbers.nl

Leden
Mevrouw Mr. E.S. (Elise) Fikkert
G. J. (Gerard) Schenkel
H. (Harry) Schrama

Als jij je als liefhebber aansluit bij KLN, leveren we namens jou een bijdrage aan belangrijke onderwerpen zoals dierenwelzijn, uniformering van standaards, wet- en regelgeving en ontwikkelen van grensoverschrijdende activiteiten.

Binnen KLN onderhouden we contacten met verschillende partijen in binnen- en buitenland met als gezamenlijk doel het in stand houden en verspreiden van de diverse kleindiersoorten. Zo sluiten we aan in verschillende overleggen en hebben we contact met o.a. ministeries, adviesorganen, onderzoeksintituten en verschillende collega bonden in Nederland en Europa.

Een van de manieren waarop we de belangen van onze leden behartigen is door een actieve rol te spelen in KleindierNed. Dat is een overlegplatform voor dierhouderijorganisaties van dieren die gehouden worden voor educatie, gezelschap, sport en voor het behoud van zeldzame en bedreigde diersoorten.

Informatie voor lokale verenigingen

Handige informatie voor secretarissen en penningmeesters van lokale verenigingen.

Lees verder >

Lid worden

Om deel te mogen nemen aan een tentoonstelling is het belangrijk dat je lid bent van Kleindier Liefhebbers Nederland.

Agenda

Gepland
Datum: 7 september 2024
- 7 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Sierduiven
Regio: Midden
Soort: Open tentoonstelling
Gepland
Datum: 8 september 2024
- 8 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Open tentoonstelling
Gepland
Datum: 11 september 2024
- 11 november 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Open tentoonstelling
Gepland
Datum: 11 september 2024
- 11 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Verenigingstentoonstelling
Gepland
Datum: 14 september 2024
- 14 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Verenigingstentoonstelling
Gepland
Datum: 14 september 2024
- 15 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Open tentoonstelling
gepland
Datum: 14 september 2024
- 14 september 2024
Diergroep: Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Regio: Oost
Soort: Speciaalclub tentoonstelling
gepland
Datum: 21 september 2024
- 21 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Oost
Soort: Open tentoonstelling

Nieuws