Lid worden

Lid worden bij Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) heeft allerlei voordelen. Je bent van harte welkom in ons netwerk van liefhebbers!

Lid worden

Handige links

Wist je dat KLN voor zowel leden als niet leden veel te bieden heeft? 

Lid worden

Ben jij een liefhebber van kleindieren en wil je jouw belangen laten vertegenwoordigen door de landelijke bondsvereniging van kleindierliefhebbers? Je bent van harte welkom in onze community van liefhebbers.

Een lidmaatschap bij Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) heeft allerlei voordelen. Zo krijg je toegang tot betrouwbare kennis over het houden van kleindieren, maak je deel uit van ons sociaal liefhebbers netwerk en ontvang je het inspirerende Kleindier Magazine. Ook kun je via KLN benodigdheden zoals ringen bestellen tegen een scherpe ledenprijs.

We hebben twee soorten lidmaatschappen:

 • Een lidmaatschap voor fokkers die hun dieren willen inzenden bij tentoonstellingen of keuringen en ook lid zijn van een lokale vereniging.
 • Een liefhebberslidmaatschap voor leden die onze vereniging willen steunen en tegelijkertijd willen profiteren van de ledenvoordelen, maar geen lid zijn van een lokale vereniging en ook níet deelnemen aan tentoonstellingen.
 • Toegang tot betrouwbare kennis over het houden van kleindieren. Denk aan informatie over raskenmerken, welzijn, verzorging, huisvesting, etc.
 • KLN vertegenwoordigt de belangen van kleindierliefhebbers in binnen- en buitenland
 • Onze fokkers bieden gezonde dieren die voldoen aan de raskenmerken
 • Toegang tot een groot sociaal netwerk van kleindierenliefhebbers
 • Deelname aan tentoonstellingen en keuringen met konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven
 • Je krijgt een eigen fokkersnummer
  Je hebt een fokkersnummer nodig voor het bestellen van ringen, tatoeëren van konijnen en inschrijven van dieren op tentoonstellingen.
 • Maandelijks actueel en informatief Kleindier Magazine
 • Benodigdheden zoals ringen bestellen tegen een scherpe ledenprijs
 • De door jouw gefokte jonge konijnen laten merken waaruit blijkt dat het rasdieren zijn
 • Almanak met informatie over tentoonstellingen, speciaalclubs en de bonden

Graag leggen we je uit hoe je je kunt aanmelden en wat de verschillen zijn tussen de twee soorten lidmaatschappen.

1. Lidmaatschap inclusief fokkersnummer

De lokale verenigingen zijn de basis van onze kleindierenliefhebberij. Als je met jouw dieren wil gaan fokken of deelnemen aan tentoonstellingen kun je via jouw plaatselijke vereniging lid worden van onze landelijke vereniging Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN). Deze plaatselijke vereniging kan jouw belangen het best vertegenwoordigen tijdens de landelijke vergaderingen.

Aanmelden?
Download het aanvraagformulier voor lidmaatschap

Het ingevulde formulier kun je mailen of inleveren bij de secretaris van de lokale vereniging waarbij je bent aangesloten. De lokale verenigingen zijn onderverdeeld in vijf regio’s, namelijk Noord (Groningen, Friesland en Drenthe), Oost (Overijssel m.u.v. de kop) en de Achterhoek van Gelderland, Midden (Flevoland, rest van Gelderland en Oostelijk deel van Utrecht), West (Noord-Holland, Westelijk deel van Utrecht, en Zuid-Holland) en Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Linburg. Een overzicht met contactgegevens van deze verenigingen vind je hier.

De plaatselijke vereniging zorgt ervoor dat je aangemeld wordt bij onze landelijke bondsvereniging via dit aanmeldformulier (Let op dit kun je als fokker niet zelf doen)

2. Liefhebberslidmaatschap

Het liefhebberslidmaatschap is voor mensen die de kleindierliefhebberij willen steunen en tegelijkertijd willen profiteren van onze voordelen voor leden. Als liefhebberslid kun je gebruik maken van de faciliteiten van de bond, maar hoef je geen lid te zijn van een lokale vereniging en kun je géén dieren inzenden naar tentoonstellingen. Ook is het stemrecht binnen KLN afwijkend. Verder kun je volop gebruik maken van de kennis van de bond, het liefhebbersnetwerk en de andere voordelen van het lidmaatschap en ontvang je maandelijks het bondsblad Kleindier Magazine.

Aanmelden?
Registreer jezelf via het aanmeldformulier voor een liefhebberslidmaatschap.

De diverse contributies voor 2024 bedragen per jaar:

Fokkersnummer seniorlid inclusief Kleindier Magazine€ 56,00
Fokkersnummer gezinsleden zonder Kleindier Magazine€ 20,00
Fokkersnummer jeugdlid (6 tot en met 16 jaar)€ 10,00
Liefhebberslidmaatschap inclusief Kleindier Magazine€ 46,00
Liefhebberslidmaatschap eerste jaar (*)€ 30,00
Combinatienummer (extra)€   4,00
Verenigingen/Tentoonstellingsorganisaties/Speciaalclubs€ 25,00

(*) In voorgaande 3 jaren geen (gezins)lid geweest

KLN leden in de leeftijd van 10 tot 21 jaar die wonen op een adres waar geen andere bondsleden wonen, ontvangen het Kleindier Magazine gratis, mits zij voor de betaling van hun lidmaatschapsgeld gebruik maken van betaling via automatische incasso.

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso.
Bij zelfbetaling worden de bedragen met € 2,50 verhoogd.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
Bij tussentijds ingaan worden de bedragen met kleindiermagazine naar verhouding aangepast.

Wil je je lidmaatschap voor het nieuwe kalenderjaar beëindigen? Zorg dan dat je opzegging vóór 15 november binnen is bij de secretaris van jouw plaatselijke vereniging of uiterlijk vóór 1 december rechtstreeks bij de Nederlandse Kleindierenpublicaties.

Wil je na opzegging van het lidmaatschap van de bond jouw abonnement op het Kleindier Magazine wél voortzetten? Geef dat dan duidelijk aan bij de opzegging.

Opzeggingen die na 1 december binnenkomen gaan in aan het einde van het daarop volgende kalenderjaar.

Voor opzegging kun je onderstaand formulier gebruiken.

Opzeggingsformulier voor lidmaatschap en/of abonnement

De Nederlandse Kleindierenpublicaties BV verzorgt de vastlegging en inning van zowel de abonnementen Kleindier Magazine als de lidmaatschappen (fokkersnummers) van de bonden Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) voor pelsdieren en pluimvee en NBS voor sierduiven.

Contactgegevens ledenadministratie

Piet Bouw
Harnsesteeg 14
6721 NH Bennekom
Tel: +31 (0)318-416789
E-mail: leden@kleindierliefhebbers.nl

Over de automatische incasso

Nieuwe leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatisch afschrijven van hun abonnementsgeld en lidmaatschap, kunnen direct ringen bestellen via het ringenbureau voor de ledenprijs. Nieuwe leden die geen gebruik maken van automatische incasso kunnen pas ringen bestellen of konijnen laten tatoeëren nadat de contributie is bijgeschreven op banknummer NL94 RABO 0138 6394 93 van de Ned. Kleindierenpublicaties.

Maak je nog geen gebruik van automatische incassso, maar wil je dat wel graag? Dan kun je een mail sturen naar leden@kleindierliefhebbers.nl.

De automatische incasso bespaart je de eventuele ergernis dat je de ringen niet tijdig in bezit krijgt doordat je vergeten bent de factuur te betalen. Bovendien bespaar je dan €2,50 op de prijs van het fokkersnummer en het abonnement.

Voor leden

Wil je jouw persoonlijke gegevens of e-maildres wijzigen? Stuur dan een e-mail naar leden@kleindierliefhebbers.nl

Vergeet ook niet om deze e-mail te sturen naar de lokale verenigingen waarvan je lid bent. 

Voor verenigingen en speciaalclubs

Adres- en secretariaatswijzigingen van verenigingen en speciaalclubs kunnen worden doorgegeven via de pagina verenigingsinformatie.

Informatie voor lokale verenigingen

Handige informatie voor secretarissen en penningmeesters van lokale verenigingen.

Lees verder >

Lid worden

Om deel te mogen nemen aan een tentoonstelling is het belangrijk dat je lid bent van Kleindier Liefhebbers Nederland.

Nieuws