Informatie voor lokale verenigingen

Allerlei informatie die voor lokale verenigingen van belang kan zijn. Van belangrijke adressen tot PR-materiaal en andere tips.

Informatie voor lokale verenigingen

Handige links

Wist je dat KLN voor zowel leden als niet leden veel te bieden heeft? 

Informatie voor lokale verenigingen

De lokale verenigingen zijn de basis van onze kleindierenliefhebberij. Deze pagina is bedoeld voor lokale verenigingen en hun secretarissen. Alle informatie die je nodig hebt vind je hier op één plek bij elkaar.

Belangrijke adressen in een pdf-bestand

Het document hieronder is zeker een aanrader om eens uit te printen.
Het bevat de belangrijke toezendadressen en gegevens van KLN.

Het bestellen van ringen gaat via ons ringenbestelprogramma KLN-DigiRing.

In dit programma zijn alle adviesmaten van de ringen opgenomen voor de rassen die voorkomen bij de KLN diergroepen. Daarom selecteer je het ras waarvoor de ringen bedoeld zijn als je een bestelling doet via DigiRing.

Betaling
Betalingen kunnen niet meer via automatische incasso gedaan worden. Een betaling gaat via iDeal of via een handmatige bankoverschrijving.

Ringen bestellen als niet-KLN lid
Ook niet-KLN leden kunnen via dit programma ringen bestellen. Zij betalen € 0,80 per ring i.p.v. € 0,28 en kunnen daarom overwegen om toch lid van KLN te worden.

Individuele leden die niet over internet beschikken, moeten hun ringenbestelling laten verzorgen door de ringencommissaris van de vereniging of door iemand anders met internet die hen verder kan helpen. Het is belangrijk dat zij daarbij hun fokkersnummer en het (de) ras(sen) waarvoor de ringen bestemd zijn, doorgeven aan de persoon die voor hen bestelt.

Alle gemerkte konijnen worden door de bond geregistreerd zodat centraal vast ligt welke dieren door KLN van een merk zijn voorzien. Voor het registreren van merken stuurt de tatoeëerder of de vereniging de tatoeëerlijsten naar het Merkenbureau.

De formulieren die je voor deze opgave nodig hebt, kun je hieronder downloaden. Verenigingen die nog niet zijn geautomatiseerd, kunnen op verzoek een klein aantal afgedrukte formulieren toegestuurd krijgen.

Voor het uitbetalen van de KLN-prijzen kun je het aanvraagformulier uitbetaling KLN-prijzen met vraagprogramma en catalogus opsturen naar het Merkenbureau.  

Adres Merkenbureau

Mevr. L. de Gooijer-Pranger
Floresstraat 7
1521 BD Wormerveer
Tel: 075-6284679
E-mail: merkenregistratie@kleindierliefhebbers.nl

Wat moet een vereniging naar het merkenbureau sturen

• Tatoeëerlijsten
• Aanvraagformulier uitbetaling KLN-prijzen met vraagprogramma en catalogus van de show.

Schema einde tatoeëren en insturen registratielijsten
Geboren in:Tatoeëren beëindigen:Lijsten uiterlijk verzenden:
januari, februari en maart10 juni24 juni
april, mei en juni10 september24 september
juli en augustus10 november24 november
september10 december24 december
oktober,  november en december10 maart24 maart

Het Voorbeeld laat duidelijk zien hoe je moet tatoeëren. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de Richtlijn merkenbureau, registreren en merken van pelsdieren

Dieren geboren in oktober, november en december mogen sinds enkele jaren ook worden getatoeëerd, maar vanaf 2014 met het jaarcijfer van het daarop volgende jaar.

Deze dieren krijgen in het oor het maandcijfer 01 en u begint weer met volgnummer 01. Voor de in die drie laatste maanden geboren dieren gebruik je een nieuwe tatoeëerlijst.

Voorbeeld:
1. Geboren in september 2014: 4GR-901 enz.
2. Geboren in oktober t/m december: 5GR-0101 voor het eerste dier van uw vereniging in oktober.
3. Als het laatste dier geboren in oktober bijv. nr. 5GR-0160 heeft, dan wordt het eerstvolgende dier in november getatoeëerd met 5GR–0161 enz.
De 0 (nul) betekend dus dat het een dier van de maanden oktober t/m december is van het voorgaande jaar. De dieren die in januari geboren worden, krijgen gewoon het maandcijfer zonde de 0 ervoor.
De aldus getatoeëerde dieren behoren nu tot het volgende jaar en zijn dieren die men het gehele jaar kan showen als jong dier, wat beter aansluit bij de werkelijke leeftijd van het dier.

Downloads

Standaards

De meeste standaards (papieren boekwerken) zijn niet meer verkrijgbaar. Alleen die voor de oorspronkelijke watervogels is nog verkrijgbaar. De overige standaards zijn of worden gedigitaliseerd. Zie Digitale standaards.

Handleiding voor het beoordelen van Oorspronkelijke watervogels uitgave 2007

Deze standaard is volledig nieuw en uniek voor het Nederlandse taalgebied. Van alle beschreven soorten zijn zowel de mannelijke als de vrouwelijke dieren in kleur afgebeeld.

Beschreven worden:

 • 8 soorten zwanen + 1 ondersoort
 • 30 soorten ganzen + 16 ondersoorten
 • 58 soorten eenden + 27 ondersoorten
 • 18 soorten talingen + 10 ondersoorten

Behalve de uiterlijke kenmerken, worden ook andere zaken gehandeld zoals de broedduur en de manier van broeden, de geslachtsrijpheid, eclipsrui, het gedrag, de gevoeligheid voor vorst, de luidruchtigheid etc. Ook voor vogelaars is dit een mooi boekwerk.

Deze standaard is uitgevoerd als ringband met een degelijk mechanisme.

Deze standaard kost € 25 en inclusief verzendkosten € 37,50.

  
 

Leerboek cavia’s
Prijs voor keurmeesters €27,50 inclusief € 12,50 verzendkosten

Leerboek cavia’s
Prijs voor fokkers e.d. € 46,50 inclusief € 12,50 verzendkosten

  
  Dit zijn de prijzen per 1 februari 2019. Bij meerdere bestellingen wordt het bedrag van de verzendkosten goedkoper.

Bestellen van de boeken per mail:

materiaalbeheer@kleindierliefhebbers.nl

Graag je naam, volledig adres en fokkersnummer vermelden in het mailbericht.

Digitale boeken

Leerboek Konijnen voor startende konijnenfokkers

Leerboek hoenders voor startende (dwerg)hoenderfokkers

Ideeenboek KLN gemaakt door Piet Kroon

Hokidee

Van de Nederlandse DFKP-club (speciaalclub voor fokkers en liefhebbers van oorspronkelijke duiven, lachduiven, diamantduiven, frankolijnen, kwartels en patrijzen):

PR activiteiten van plaatselijke verenigingen, speciaalclubs of activiteiten met regionale of landelijke uitstraling zijn belangrijk voor onze liefhebberij. Voor het ontwikkelen van deze activiteiten is dan ook ondersteuning mogelijk via een subsidie.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?
De subsidie is beschikbaar om bepaalde promotiekosten (gedeeltelijk) te dekken van speciaalclubs, verenigingen en bijzondere activiteiten van afdelingen. Daarbij is het belangrijk dat het gaat om activiteiten waarmee onze liefhebberij op een positieve wijze aan het grote publiek kenbaar wordt gemaakt.

Het KLN logo dient duidelijk en herkenbaar in beeld gebracht te worden op promotiematerialen zoals flyers en banners. Op verzoek kunnen wij je het juiste logo voor drukwerk of banners sturen. Het aanvragen van het KLN promotiepakket ter ondersteuning van jouw activiteit is altijd mogelijk. Neem daarvoor contact op met h.f.dubbink@outlook.com.

Alle kosten die verband houden met het ontwikkelen van promotiemiddelen voor de liefhebberij komen in principe in aanmerking voor de subsidie. Hierbij kun je o.a. denken aan:

 • Kosten voor het ontwikkelen van publieksfolders en eenvoudige brochures over de eigen vereniging, de eigen tentoonstelling of een voor het publiek toegankelijke activiteit.
 • Kosten van materiaal om de eigen tentoonstelling beter te presenteren.
 • Kosten voor eventuele opname in een gemeentegids.
 • Kosten voor het ontwikkelen van promotiematerialen voor een eigen stand.
 • Kosten rond de inrichting van nieuwe of te verbeteren dierenverblijven op kinderboerderijen of andere voor publiek toegankelijke dierverblijfplaatsen.
 • Kosten rond eventuele nieuw op te zetten voorlichtingsbijeenkomsten, die voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Kosten rond het maken van een eigen website door een vereniging, mits deze gekoppeld kan worden aan de site van KLN.

Bovenstaande opsomming is niet volledig. Belangrijk is dat de subsidie in principe niet als doel heeft bestaande activiteiten duurzaam de onderhouden. Tevens wordt geen subsidie verleend voor consumpties, recepties, kilometervergoedingen of kosten, die direct bedoeld zijn voor het genoegen van (enkele) personen van de vereniging (bijvoorbeeld een feestavond). Ook worden geen subsidies verleend voor kosten die niet gecontroleerd kunnen worden of die niet duidelijk omschreven zijn bij de aanvraag.

Hoe kun je deze subsidie aanvragen?
Voor de subsidie moet een volledig ingevuld aanvraagformulier worden ingediend. Dit aanvraagformulier kun je onderaan deze pagina downloaden en moet volledig worden ingevuld.

Duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de te ontwikkelen activiteit of promotiemateriaal.

Verder moeten bij het aanvraagformulier een gedetailleerde begroting en/of offerte(s) worden gevoegd. Uit de begroting moet duidelijk blijken hoe men denkt de activiteit te kunnen financieren.
Op deze begroting en offerte(s) dient het bedrag te worden gebaseerd waarvoor de subsidie wordt gevraagd. Des te duidelijker bepaald kan worden waaraan de subsidie precies wordt besteed des te groter is de kans dat deze verstrekt kan worden. Verder dient het rekeningnummer van de vereniging te worden vermeld.

Bij wie kun je de subsidie vragen?
Alle aanvragen van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen kunnen ingediend worden bij de portefeuillehouder PR en Jeugdzaken: secretaris@kleindierliefhebbers.nl 

Door wie wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld?
Het bestuur van KLN neemt de beslissing om de gevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk toe te wijzen. De hoogte van de subsidie wordt voor iedere aanvraag afzonderlijk vastgesteld. In de meeste gebruikelijke situaties wordt slechts een gedeelte (50%) van de kosten gesubsidieerd. Deze beslissing wordt aan jou als subsidieaanvrager schriftelijk medegedeeld. Tegen de beslissing van het bestuur van KLN is geen beroep mogelijk.

Hoe wordt de subsidie betaald?
De subsidie wordt in principe achteraf uitbetaald nadat je hebt aangetoond dat de activiteit uitgevoerd is.

Hoe wordt de subsidie gecontroleerd?
De besteding van de subsidie blijkt uit de bonnetjes, facturen of kwitanties waarvan de subsidieaanvrager een opstelling kan maken en de kopieën van de bonnen etc. kan bijvoegen. Verder kan een bestuurslid van KLN of een bestuurslid van de afdeling gaan kijken bij de activiteit en hiervan verslag doen aan de portefeuillehouder.
Indien bij deze controle en de eventuele daarbij aansluitende navraag blijkt dat er niet correct met de subsidie is omgegaan, dan wordt een eventueel voorschot meteen teruggevorderd en de afrekening gecorrigeerd.

Aan eerder toegekende subsidiebedragen mogen geen rechten worden ontleend.

Het streven is om zoveel mogelijk verenigingen, speciaalclubs en afdelingen te stimuleren PR te bedrijven. Dat kan betekenen dat door te veel aanvragen het zogenaamde “subsidieplafond” bereikt wordt. Er zal dan worden gestreefd het totaal beschikbare subsidiegeld zoveel mogelijk te verdelen over alle aanvragen. Dit kan betekenen dat subsidieverstrekkingen per boekjaar in toekenningsbedragen kunnen verschillen.

Aanvraagformulier subsidie om met Word in te vullen
Aanvraagformulier subsidie om met de pen in te vullen

Hauptner tatoeëertangen

 • Tang 7 mm. haaks model
 • Tang 7 mm. lang (recht) model
 • Tang 5 mm. haaks model
 • Tang 5 mm. lang (recht) model
 • cijfers, letters, plaatjes, rubbers enz.

In deze prijsopgave staan de prijzen, zodat je zelf kunt uitrekenen wat de kosten zijn. Meest worden twee tangen per maat gebruikt (1* maandcijfers/1* verenigingsmerk). Voor de tang met de maandcijfers zijn 3 setjes 0-9 cijfers benodigd en voor het verenigingsmerk 1 setje 0-9 cijfers.

Tangen, cijfers en letters bestellen per mail: penningmeester@kleindierliefhebbers.nl

Inkt en pasta

Tatoeëerpasta € 7,25 per tube exclusief verzendkosten
Inktroller € 6 per flesje exclusief verzendkosten

In verband met de door de leverancier verhoogde prijs van recent bestelde pasta heeft KLN ook haar prijs aangepast.

Inkt en pasta bestellen per mail: materiaalbeheer@kleindierliefhebbers.nl

Graag je naam, volledig adres en fokkersnummer vermelden in het mailbericht.

Als je op zoek bent naar sprekers voor een interessante of leuke clubavond, dan vind je hieronder allerlei mogelijkheden.

Ken je zelf ook goede sprekers die nog niet op deze lijst staan? Laat het ons dan weten.

OnderwerpSierduiven
NaamDick Hamer
AdresTickelkuilen 12
PC/Plaats7206 BA  Zutphen
Telefoon0575-525836
Mobiel 
E-mailadhamer@kpnplanet.nl
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerProjector of beamer en scherm
Faciliteiten verenigingGeen
ToelichtingAlle rassen, ook dierbesprekingen a.d.h.v. levende dieren
OnderwerpSierduiven
NaamRoy Arbeider
AdresDe Lingert 5148
PC/Plaats6605 DG  Wijchen
Telefoon024-6452322
Mobiel06-22785760
E-mailrarbeider@trommelduif.nl
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerNader afstemmen
Faciliteiten verenigingNader afstemmen
ToelichtingDiverse onderwerpen:
– genetica bij sierduiven
– trommelduiven
– Figurita’s
– rasbesprekingen diverse
andere rassen.
OnderwerpSierduiven en oorspronkelijke duiven
NaamJouke van de Siepkamp
AdresViolier 9
PC/Plaats3434 HE  Nieuwegein
Telefoon030-6064308
Mobiel 
E-mailbrunner.jouke@kpnmail.nl
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerGeen
Faciliteiten verenigingNader af te stemmen
Toelichting 
OnderwerpSierduiven
NaamWim Halsema
AdresG.F. Vosstraat 8
PC/Plaats8474 BH  Oldeholtpade
Telefoon0561-688608
Mobiel 
E-mailhalsema@msn.com
ConditiesN.o.t.k
Faciliteiten sprekerLaptop en powerpointpresentaties
Faciliteiten verenigingBeamer of projector en scherm
ToelichtingRassenbesprekingen, gezondheid bij duiven en duivenziekten.
OnderwerpWratduiven en Langsnavelige Tuimelaars
NaamHan Voerman
AdresMolenstraat 126
PC/Plaats3764 TJ  Soest
Telefoon 
Mobiel06-43536340
E-mailcvoerman@online.nl
Condities€ 50 plus reiskosten
Faciliteiten sprekerLaptop met veel beeldmateriaal
Faciliteiten verenigingBeamer, scherm e.d.
Toelichting 
OnderwerpKleindieren algemeen
NaamDick Hamer
AdresTickelkuilen 12
PC/Plaats7206 BA  Zutphen
Telefoon0575-525836
Mobiel 
E-mailadhamer@kpnplanet.nl
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerProjector of beamer en scherm
Faciliteiten verenigingGeen
ToelichtingDe verschillende diergroepen uit de kleindierliefhebberij komen allemaal aan bod. Samenstelling in overleg
OnderwerpDiverse cavia’s en kleine knaagdieren
NaamAnneke Vermeulen-Slik
AdresRitbroekstraat 66
PC/Plaats7311 GE  Apeldoorn
Telefoon055-8444908
Mobiel 
E-maila.vermeulen56@chello.nl
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerN.o.t.k.
Faciliteiten verenigingN.o.t.k.
ToelichtingTevens opleiding tot keurmeester
OnderwerpErfelijkheid bij hoenders en andere onderwerpen
NaamJohan Albada
AdresVriezenveenseweg 13
PC/Plaats7681 DR  Vroomshoop
Telefoon0546-647107
Mobiel06-20894057
E-mailjohan@albada.eu
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerN.o.t.k.
Faciliteiten verenigingN.o.t.k.
Toelichting 
OnderwerpDiverse onderwerpen over hoenders
NaamKlaas van der Hoek
AdresHondenbergseweg 1
PC/Plaats8191 KV  Wapenveld
Telefoon038-3759545
Mobiel 
E-mailk.vd.hoek01@gmail.com
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerBeamer, laptop en scherm
Faciliteiten verenigingGeen
ToelichtingAfhankelijk van de wens wordt de avond vastgesteld, accent op hoenders, maar ook de andere diergroepen kunnen aan de orde komen
OnderwerpDiverse onderwerpen over hoenders
NaamWim Voskamp
AdresRijksstraatweg 58
PC/Plaats8121 EE  Olst
Telefoon0570-562068
Mobiel 
E-mailvoska168@planet.nl
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerProjector en scherm
Faciliteiten verenigingGeen
ToelichtingHet onderwerp in overleg samen te stellen.
OnderwerpDiverse hoenders
NaamHendrik Timmer
AdresEsweg 78
PC/Plaats9411 AK  Beilen
Telefoon06-53371688
Mobiel 
E-mailhtimmer@home.nl
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerBeamer, scherm en flap over.
Faciliteiten verenigingGeen
Toelichting 
OnderwerpDiverse hoenders, sier- en watervogels
NaamHarmen Hoving
AdresHarmsreed 5
PC/Plaats9219 VL  De Tike
Telefoon0512-371225
Mobiel 
E-mailh.hoving@kpnplanet.nl
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerGeen
Faciliteiten verenigingProjector, scherm en projectietafel
ToelichtingTevens broeden en voeding. Lezing in overleg samen te stellen uit 700 dia’s.
I.v.m. afstand niet door het hele land.
OnderwerpHoe komt het dat keurmeesters dieren verschillend waarderen?
Presentatie over het ei. Het ei hoort erbij
NaamConno Vlaardingerbroek
AdresVianenweg 38
PC/Plaats7451 TE Holten
Telefoon0570-654989
Mobiel 0636096444
E-mail ctc@conno.info
Condities €70,00 en €0,20 kilometervergoeding
Faciliteiten spreker Beamer, Laptop, Powerpoint
Faciliteiten vereniging 
ToelichtingDaarnaast een stukje geschiedenis en dierwelzijn in het beoordelen.
Kortom de vele facetten van het classificeren van onze hobbydieren komt aan de orde.
Veel plaatjes in de PowerPoint en ruimte voor vragen nadere uitleg en vooral ook plezier.
ToelichtingAan de hand van dia’s wordt uitleg gegeven over alle facetten van het ei. Aansluitend een eierkeuring. Ik neem zelf beamer mee , voor scherm zorgt de ontvangende vereniging.
OnderwerpDe keuringskaart
NaamGeri Glastra
AdresSoetendaalseweg 14
PC/Plaats6721 XB  Bennekom
Telefoon0318-416953
Mobiel06-52695070
E-mailgglastra@kpnplanet.nl
ConditiesOnkosten en kleine vergoeding
Faciliteiten sprekerBeamer en laptop
Faciliteiten verenigingProjectiescherm of vlakke witte wand en tafel voor beamer en laptop.
ToelichtingBesproken wordt hoe een keuring opgebouwd wordt a.d.h.v. afbeeldingen (hoenders)
OnderwerpSier- en watervogels en oorspronkelijke duiven
NaamAart Deetman
AdresDiepesteeg 3
PC/Plaats8081 PD  Elburg
Telefoon0525-684276
Mobiel 
E-mailaartdeetman@zonnet.nl
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerProjector of beamer en scherm
Faciliteiten verenigingGeen
ToelichtingDia’s of bespreking met levende dieren
OnderwerpConditioneren konijnen, uitleg punten keuring, uitleg aanpassingen standaard naar Europese standaard en voeding
NaamTonny Oomen
AdresWeth. v.d. Schansstraat 1
PC/Plaats5325 XK  Well
Telefoon073-5993607
Mobiel06-25024712
E-mailagoomen1947@hetnet.nl
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerIn overleg
Faciliteiten verenigingIn overleg
ToelichtingDe praktische uitvoering in mondeling overleg met spreker
OnderwerpKonijnen algemeen
NaamPiet van Lune
AdresUbbenasingel 41
PC/Plaats9909 AN  Spijk
Telefoon0596-591886
Mobiel 
E-mailp.van.lune@hetnet.nl
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerLaptop, beamer en scherm
Faciliteiten verenigingGeen
ToelichtingIn overleg samen te stellen
OnderwerpBiologische bestrijding bloedmijten
NaamJohn Evers (Refona)
 
AdresDe Noesten 5b
PC/Plaats9431 TC, Westerbork
Telefoon0593-370035
Mobiel06-23894864
E-mailinfo@refona.nl 
ConditiesAfhankelijk van afstand € 50 tot € 150
Faciliteiten sprekerBeamer en scherm
Faciliteiten verenigingGeen
ToelichtingOver op natuurlijke wijze bestrijden van bloedmijten met roofmijten (Dutchy’s) In ca. 2 uur wordt uitgebreid ingegaan op de leefwijze van de bloedmijt en de roofmijt.
Ook onderzoeksresultaten uit het wetenschappelijk onderzoek naar deze plaag en de wijze waarop dit systeem wordt gebruikt in de professionele pluimveehouderij
OnderwerpZiekten bij konijnen, kleindieren, duiven en kippen, watervogels, siervogels
NaamDrs. H.T. Arts (Harry)
AdresPatrijs 34
PC/Plaats7951 VH  Staphorst
Telefoon 
Mobiel06-51968209
E-mailinfo@farmartsbv.nl
ConditiesN.o.t.k
Faciliteiten sprekerN.o.t.k
Faciliteiten verenigingN.o.t.k
ToelichtingTevens demonstratie hoe Kunstmatige Inseminatie
bij konijnen, kippen en duiven in zijn werk gaat.
OnderwerpKruiden als diervoeding
NaamDe Baroen
AdresOosteinderweg 405
PC/Plaats1432BH  Aalsmeer
Telefoon0297-364645
Mobiel 
E-mailinfo@baroen.nl
ConditiesAfstand maximaal 45 minuten reistijd vanaf Aalsmeer
Faciliteiten sprekerVoorbeelden
Faciliteiten vereniging 
ToelichtingHoe kruiden als voedertoevoeging onze dieren kunnen  ondersteunen.
OnderwerpRondreis Australië
NaamAwe van Wulfften Palthe
AdresNotterweg 2a,
PC/Plaats7642 LT  Wierden
Telefoon0546-571617
Mobiel 
E-mailcolpa@hetnet.nl
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerProjector en scherm
Faciliteiten verenigingGeen
ToelichtingNatuur, tentoonstellingen en vechthoenders
OnderwerpVeluwe/Kroondomeinen
NaamBertus Maassen
AdresHoog Buurloseweg 66
PC/Plaats7339 EL  Ugchelen
Telefoon055-5415543
Mobiel 
E-mail 
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerProjector en scherm
Faciliteiten verenigingGeen
ToelichtingPrachtige lezing over de Kroondomeinen bij het paleis Het Loo.
OnderwerpInsecten
NaamP. van Breugel
AdresPlevierdonk 3
PC/Plaats5467 CT  Veghel
Telefoon0413-36 27 53,
Mobiel 
E-mailp.v.breugel@hetnet.nl
Condities€ 60 + € 10 per reisuur + € 0,20 per km,
Faciliteiten sprekerProjector, scherm en projectietafel
Faciliteiten verenigingLiefst scherm en projectietafel
ToelichtingSolitaire bijen, vlinders of hommels en Het liefdesleven van insecten,
Duur: twee uur met een pauze van 15 min.
Maximale reisafstand 100 km.
OnderwerpNatuur
NaamIVN/per provincie
Adres 
PC/Plaats 
Telefoon 
Mobiel 
E-mail 
Condities 
Faciliteiten spreker 
Faciliteiten vereniging 
Toelichtingwww.ivn.nl
lokale sprekers
OnderwerpVogels
NaamVogelbescherming Nederland
AdresBoulevard 12
PC/Plaats3707 BM  Zeist
Telefoon030-6937700
Mobiel 
E-mail 
Condities 
Faciliteiten spreker 
Faciliteiten vereniging 
Toelichtingwww.vogelbescherming.nl
lokale sprekers
OnderwerpNatuurgebieden
NaamStaatsbosbeheer
AdresPrinsenhof Park 1
PC/Plaats3972 NG  Driebergen
Telefoon030-6926213
Mobiel 
E-mail 
Condities 
Faciliteiten spreker 
Faciliteiten vereniging 
Toelichtingwww.staatsbosbeheer.nl
 OnderwerpRoofvogels
NaamLeon Luijten
AdresBarlagerveldweg 5
PC/Plaats9541 XR  Vlagtwedde
Telefoon0599-312081
Mobiel 
E-mail 
ConditiesN.o.t.k.
Faciliteiten sprekerN.o.t.k.
Faciliteiten verenigingN.o.t.k.
Toelichting 
OnderwerpDrieluik: Kasteel, dorp en eendenkooi van Haarzuilens
NaamPiet Borst
AdresWethouder de Greeflaan 13
PC/Plaats3455 SB  Haarzuilens
Telefoon030- 6773053
Mobiel06-25561670
E-mailFam2006@xs4all.nl
ConditiesReiskosten en kleine vergoeding
Faciliteiten sprekerBeamer, Laptop en scherm
Faciliteiten vereniging 
ToelichtingHistorie over de restauratie van kasteel De Haar en het dorp. Historie en herinrichting van de eendenkooi in Haarzuilens.

Zie voor onderstaande onderscheidingen ook de Richtlijn voor eren en waarderen.

Jubilea
Leden die  25 – 40 – 50 en 60 jaar aaneengesloten lid zijn van KLN (voorheen NHDB en NKB) kunnen in aanmerking komen voor een jubileumspeldje met oorkonde. Voor leden die 75 jaar lid zijn, doen wij in overleg met de plaatselijke vereniging iets bijzonders.

De plaatselijke vereniging waar het lid zijn fokkerskaart heeft, moet het jubileumspeldje uiterlijk drie weken (bij 75 jaar twee maanden) voor de uitreiking aanvragen bij de beheerder van de jubileumspeldjes van KLN, dhr. Co Korsuize via e-mail: co.korsuize@kpnmail.nl of via tel: 06-16425565.

Zorg dat je bij de aanvraag vermeld: 

– Naam en het verenigingsnummer van de aanvragende vereniging;
– Voorletters en naam van de jubilaris, inclusief het fokkersnummer (voorheen fokkerskaartnummer);
– Datum, waarop de oorkonde en het speldje worden uitgereikt;
– Naam en afleveradres

Jubilerende verenigingen
Jubilerende verenigingen die een 25 – 40 – 50 – 75 of 100 jarig bestaan vieren komen in aanmerking voor drie Gouden medailles met als doel deze als extra KLN prijzen beschikbaar te stellen voor hun jubileumshow. Deze drie medailles worden beschikbaar gesteld voor de diergroepen konijnen, hoenders en dwerghoenders, voor zover die op jullie jubileumshow zijn gevraagd. Indien bij de overige diergroepen (m.u.v. de sierduiven) meer dan 25 dieren ingeschreven worden, kunnen daarvoor ook jubileummedailles aangevraagd worden.

De drie jubileummedailles en de te verwachten medailles voor de overige diergroepen moeten uiterlijk vier weken voor de prijsuitreiking aangevraagd worden bij de beheerder van Bondsprijzen en jubileummedailles van KLN, dhr. Gerrit de Gooijer, e-mail: gerenbetty@hetnet.nl of via tel: 075-6284679 met vermelding van:

– Naam, adres en het verenigingsnummer van de aanvragende vereniging;
– Het afleveradres;
– Datum en tijd, waarop de medailles moeten worden uitgereikt;
– Naam en adres, waar de uitreiking plaatsvindt.

25, 40 of 50 jaar keurmeester
Keurmeesters die gedurende 25, 40 of 50 jaar het ambt van keurmeester hebben bekleed, komen in aanmerking voor de specifieke erespeld in brons, zilver of goud.

De keurmeester die daarvoor in aanmerking denkt te komen, kan dat aanvragen via zijn keurmeestersvereniging. De speld wordt alleen uitgereikt op jaarlijkse algemene ledenvergadering van de betreffende keurmeestersvereniging.

Lid van verdienste en ereleden KLN
Leden die zich landelijk ingezet hebben voor de hobby in brede zin, kunnen in aanmerking komen voor een lidmaatschap van verdienste (zilveren speld) of een erelidmaatschap (gouden speld).

De leden die daarvoor in aanmerking komen, worden meestal door het KLN bestuur voorgedragen. Het is echter ook mogelijk dat zij door een speciaalclub, provinciale afdeling of commissie van KLN worden voorgesteld aan het KLN bestuur. Voorwaarde is wel dat die leden zich in brede zin verdienstelijk hebben gemaakt voor KLN en niet alleen voor de speciaalclub, afdeling of commissie. De voordracht moet uiterlijk twee maanden voor de Algemene Ledenvergadering ingediend worden bij de secretaris van KLN.

PR prijs
Een lid of een groep leden die zich landelijk verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van PR, kunnen in aanmerking komen voor de PR prijs. De prijs bestaat uit een plaquette met een oorkonde.
Hij of zij moeten door één of meer activiteiten de kleindierensport regelmatig op een positieve, kwalitatief verantwoorde en aantrekkelijke wijze promoten.

Voorbeelden zijn o.a.:
– ontwikkeld voorlichtingsmateriaal;
– een bijzondere manier om een tentoonstelling te presenteren;
– geven van lezingen;
– schrijven en publiceren van artikelen en boeken e.d.

Informatie voor lokale verenigingen

Handige informatie voor secretarissen en penningmeesters van lokale verenigingen.

Lees verder >

Lid worden

Om deel te mogen nemen aan een tentoonstelling is het belangrijk dat je lid bent van Kleindier Liefhebbers Nederland.

Nieuws