Brandbrief voorzitter KLN heeft effect

Brandbrief voorzitter KLN heeft effect

Brandbrief voorzitter KLN heeft effect

Vandaag zijn er twee belangrijke ontwikkelingen die we met u willen delen.

Minister Piet Adema heeft mede naar aanleiding van de brandbrief van KLN besloten het tentoonstellingsverbod te gaan versoepelen. Op korte termijn zal KLN uitgenodigd worden voor een bespreking waarbij ook KleindierNed, NVWA en het ministerie LNV aan zullen deelnemen. Inzet is samen te bespreken wat de beste manier is om op korte termijn weer tentoonstellingen mogelijk te maken.

Daarnaast is het afschermverbod en -plicht voor kleindieren landelijk opgeheven. Voor meer informatie over deze recente ontwikkelingen verwijzen we graag naar de volgende link: Rijksoverheid – Ophokplicht pluimvee geheel ingetrokken

Laten we er vanuit gaan dat we op korte termijn weer mogen genieten van de verengroep op onze shows.

Overig nieuws