Voor keurmeesters

Als keurmeester heb je een boeiende en belangrijke taak binnen onze liefhebberij. Bij elke tentoonstelling is een keurmeester aanwezig.

Voor keurmeesters

Handige links

Wist je dat KLN voor zowel leden als niet leden veel te bieden heeft? 

Voor keurmeesters

Als keurmeester heb je een zeer interessante taak. Als geen ander in onze liefhebberij krijg je de kans om zoveel mooie dieren van dichtbij te bewonderen. Ook heeft de keurmeester een belangrijke voorlichtende taak. Samen met de betreffende speciaalclub help je de fokkers namelijk de goede richting op. Zo help je fokkers een handje bij de fokkerij.

Op deze pagina vind je alle informatie vóór en óver de keurmeester. Ook vind je hier meer toelichting over het programma KLN-DigiKeur dat ontwikkeld is voor het contracteren van keurmeesters.

Aanvraagformulier dispensatie voor keurmeesters

Verenigingen en speciaalclubs kunnen via het programma DigiKeur keurmeesters aanvragen voor hun tentoonstellingen en overige keuringen, bijvoorbeeld jongdieren keuringen of clubdagen. Ook kunnen de verenigingssecretarissen via DigiKeur de actuele fokkersnummers van de leden van hun vereniging inzien.

Hoe werkt DigiKeur?

Elke keurmeester, verenigingssecretaris of tentoonstellingssecretaris krijgt een eigen inlognaam en wachtwoord, zodat alleen gegevens die voor hem/haar nodig zijn zichtbaar worden.

Keurmeesters uitnodigen
Als door de vereniging een tentoonstelling met de daarbij behorende keuring is aangemaakt, kunnen via DigiKeur alleen keurmeesters worden uitgenodigd, die op de betreffende keurdatum nog geen andere keuring hebben toegezegd.

Keurmeester reageert
De keurmeester laat vervolgens via DigiKeur weten of hij/zij bereid is om te komen keuren.

Uitnodiging definitief maken
Als de keurmeester de uitnodiging van een vereniging accepteert, wordt de uitnodiging automatisch omgezet in ‘toezegging’. Dat gebeurt alleen als de uitnodiging gaat over toekomstige tentoonstellingsseizoenen.

Toezegging omzetten naar een contract
Daarna moet de keurmeester de ‘toezegging’ via DigiKeur omzetten naar ‘contract’. Dat kan vanaf 1 maart van het lopende tentoonstellingsseizoen. Dit is bedoeld als bevestiging van een toezegging die soms lang geleden gedaan is. Je kunt dit digitale contract via DigiKeur zien als de vervanging van het papieren keurcontract. Het papieren keurcontract kan alleen nog gebruikt worden door mensen die niet over internet beschikken.
Als na 1 maart pas de uitnodiging voor het aanstaande seizoen verstuurd wordt en de keurmeester deze accepteert, dan wordt deze toezegging direct vastgelegd als ‘contract’.

Van elke wijziging in DigiKeur krijgen keurmeesters en secretarissen automatisch een bericht via e-mail.

Direct naar DigiKeur

Alle keurbevoegdheden van de keurmeesters zijn op te vragen in DigiKeur.

Via http://digikeur.kleindierliefhebbers.nl kunnen keurmeesters, verenigings- en tentoonstellingssecretarissen met een inlognaam en wachtwoord toegang krijgen tot dit programma.

Heb je problemen met inloggen? Neem dan contact op met leden@kleindierliefhebbers.nl.

Bij het onderdeel Keurmeesters kan de keurmeesterslijst worden opgevraagd door te klikken op het pdf symbool.

Keurcontracten worden door KLN keurmeesters opgemaakt in DigiKeur tussen 1 maart en 1 april, voordat het keurseizoen start. Een keurseizoen loopt van 1 april t/m 31 maart.

Hoe maak je een keurcontract?

Een keurcontract kan aangemaakt worden via DigiKeur door de eerder gemaakte reservering om te zetten in een keurcontract. Keuraanvragen die na 1 maart worden overeengekomen voor het betreffende keurseizoen worden direct omgezet in een keurcontract.

Het informeren van de (diergroep)secretaris wordt automatisch gedaan via een e-mail door DigiKeur.

Het feit dat een keurcontract pas vanaf 1 maart gemaakt kan worden, is om beide partijen niet te lang van te voren te binden. Daarmee voorkomen we vaak dat er inmiddels een reden is waardoor de keuring niet door kan gaan. 

Op het laatste moment keurmeester nodig

Je kunt DiGiKeur ook gebruiken als je op het laatste moment nog een keurmeester zoekt, omdat je bijvoorbeeld meer dieren hebt dan verwacht of een keurmeester heeft afgezegd.

 1. Ga in DiGiKeur naar keuraanvragen, kijk boven in de balk of de juiste keuring is geselecteerd en ga dan naar ‘keurmeester aanvragen voor deze keuring’.
 2. Je krijgt dan een lijst van voor die datum beschikbare keurmeesters op het scherm. Selecteer de juiste diergroep en de voor jou belangrijke rassen.
 3. Noteer elke keer de namen en telefoonnummer van mogelijke keurmeesters en neem daarna contact met hen op of zij ook willen komen.
 4. Regel daarna de administratie via DiGiKeur op dezelfde manier als gewoonlijk.
 5. Vergeet niet om dispensatie aan te vragen als dat nodig mocht zijn bij Dispensaties KLN, Floresstraat 7, 1521 BD Wormerveer Tel: 075-6284679 E-mail: dispensaties@kleindierliefhebbers.nlof bij de NBS met dit formulier voor dispensatie sierduiven.

Let op: Er zijn nog enkele keurmeesters die niet via DiGiKeur werken. Wij vragen je om op het moment dat je van hen een papieren keurcontract hebt ontvangen, dit ook vast te leggen in DigiKeur bij “keurmeester aanvragen voor deze keuring”. Dan is hun beschikbaarheid voor anderen ook via DiGiKeur in te zien.

 Klik hier om direct naar DigiKeur te gaan.

Als keurmeester heb je een zeer interessant en levendig vak. Als geen ander in onze liefhebberij krijg je de kans om zoveel mooie dieren van dichtbij te bewonderen. Ook heeft de keurmeester een belangrijke voorlichtende taak. Samen met de betreffende speciaalclub help je de fokkers namelijk de goede richting op. Zo help je fokkers een handje bij de fokkerij. Wat het keurmeesterschap zo levendig maakt, is dat het fokken continue aan ontwikkelingen onderhevig is.

Wat houdt de keurmeestersopleiding van KLN in?

De opleiding voor keurmeesters is breed. Je leert niet alleen hoe een dier er volgens de standaard uit hoort te zien, maar je komt ook in aanraking met erfelijkheidsleer, voeding, hoe de organisatie van kleindiertentoonstellingen in elkaar zit, etc. 
Binnen KLN zijn er twee gescheiden opleidingstrajecten voor ‘haren’ en ‘veren’. Beide opleidingen hebben natuurlijk wel de nodige raakvlakken.

Het eerste deel van de opleiding bestaat uit een algemeen deel (erfelijkheid, voeding, dierkunde, organisatie, ziektes, basiskleuren). Als je geslaagd bent voor dit deel, ben je een aspirant keurmeester en dan mag je examens doen voor de rassen zelf. Eerst doe je theorie-examen voor een ras. Slaag je hiervoor? Dan mag je opgaan voor het praktijkexamen, waarbij je dieren keurt net zoals bij een tentoonstelling en daarover aanvullende vragen krijgt.

De opleiding voor konijnenkeurmeesters kan bij alle ROC’s worden gevolgd. Voor cavia’s en kleine knaagdieren kun je terecht bij ROC centraal.

Meer weten? Dan kun je terecht bij de hieronder genoemde contactpersonen en/of bij de KLN portefeuillehouder keurmeestersaangelegenheden. In de examenreglementen elders op deze site kun je o.a. lezen aan welke eisen je moet voldoen.

Pelsdieren: Regionale Opleiding Centra (ROC)
Algemene coördinatie
A.G. Hertogh
Tel: 06-40 89 06 63
E-mail: a3h.nl@outlook.com

ROC Noord
J. Looijenga
Tel: 06-23 09 36 00
Docenten: G.E.A. Grooten en B. Apperlo

ROC Oost
Mw. C.F.T.M. Bosch
Tel: 06-22 08 18 88
E-mail: i.e.bosch@kpnmail.nl
Docenten: M.L.J.M. Kok, P.J.T. Oude Groothuis en J. v.d. Steeg

ROC West
R. Pronk
Tel: 06-22 41 22 66. 
E-mail: pronkrjs@xs4all.nl
Docenten: M.L.J.M. Kok

ROC Zuid
P. Kusters
Tel. 06- 57 24 96 57
E-mail: kusterswanroij@gmail.com
Docenten: P. Bakker, A. Hertogh

Cavia’s en kleine knaagdieren
Coördinator
J. Schop
Tel. 06- 54 21 60 65
Email: janschop@msn.com
Docenten: mw. A. Bennink-Schilder,  J.H. Schop

Boek der Pelsdieren

Hieronder vind je het vroegere opleidingsboek als naslagwerk voor extra informatie voor cursisten en fokkers.

Als keurmeester heb je een zeer interessant en levendig vak. Als geen ander in onze liefhebberij krijg je de kans om zoveel mooie dieren van dichtbij te bewonderen. Ook heeft de keurmeester een belangrijke voorlichtende taak. Samen met de betreffende speciaalclub help je de fokkers namelijk de goede richting op. Zo help je fokkers een handje bij de fokkerij. Wat het keurmeesterschap zo levendig maakt, is dat het fokken continue aan ontwikkelingen onderhevig is.

Wat houdt de keurmeesteropleiding van KLN in?

De opleiding voor keurmeesters is breed. Je leert niet alleen hoe een dier er volgens de standaard uit hoort te zien, maar je komt ook in aanraking met erfelijkheidsleer, voeding, hoe de organisatie van kleindiertentoonstellingen in elkaar zit, etc. 
Binnen KLN zijn er twee gescheiden opleidingstrajecten voor ‘haren’ en ‘veren’. Beide opleidingen hebben natuurlijk wel de nodige raakvlakken.

Onder KLN afdeling hoenders e.d. vallen diverse diergroepen: hoenders, dwerghoenders, siervogels, gedomesticeerde watervogels, oorspronkelijke watervogels en oorspronkelijke duiven. Voor al deze diergroepen zijn er keurmeesters. Het keurmeesterkorps bestaat uit personen met verschillende beroepsmatige achtergronden. Eén ding hebben ze gemeen: het zijn allemaal dierenliefhebbers die de rassen door hun opbouwende manier van keuren naar een hoger niveau willen brengen. Maar ook de gezelligheid in het keurmeesterkorps en de saamhorigheid is heel belangrijk.
KLN heeft voor alle diergroepen een opleiding tot keurmeester, die onderling hier en daar kunnen verschillen.

Wat mag je verwachten als (aanstaand) keurmeester?

Opleiding

 • Begeleiding bij de cursus door o.a. correctie en uitleg van de gemaakte opgaven.
 • Een  opleidingsteam waar je met je vragen en opmerkingen terecht kunt,
 • Persoonlijk contact en begeleiding tijdens de cursus- en opleidingsdagen.
 • Begeleiding van een mentor/coach.

 

Keurmeester algemeen

 • Opname in het gezellige korps van keurmeesters.
 • Eén maal per jaar wordt er een congres of studiedag voor keurmeesters georganiseerd.
 • Ook zijn er regionale keurmeesters-bijeenkomsten waar ook aan scholing en begeleiding wordt gedaan.

Wat wordt van de (aanstaande)keurmeester verwacht?

Opleiding:

 • Inleveren van alle gemaakte lessen bij de docent van de opleiding.
 • Bijwonen en actief meedoen tijdens  cursus en opleidingsdagen.
 • Bijdrage in de kosten van de opleiding


Keurmeester algemeen:

 • Lidmaatschap van KLN en van de keurmeestersvereniging.
 • Abonnement op Kleindier Magazine
 • Bijwonen van het jaarlijkse keurmeesterscongres en/of studiedag.
 • Collegialiteit naar collega keurmeesters en behulpzaamheid naar fokkers. Je wordt door KLN gezien als ambassadeur van de organisatie.
 • Daarnaast zijn er ook keurmeesters nodig voor bepaalde taken in de organisatie, zoals bestuur keurmeestersvereniging, standaard commissie, examencommissie, experts bij de opleiding.

Kortom een keurmeester is een belangrijke spil in de organisatie van KLN.
Meer informatie? Ben je nieuwsgierig geworden, maar twijfel je nog? Neem dan gerust contact opnemen met één van de opleiders.

Voorwaarden voor deelname aan de cursus

 1. Een kandidaat moet ten minste 18 jaar oud zijn en lid zijn van KLN.
 2. Een kandidaat heeft ten minste drie jaren voorafgaand aan het examen onafgebroken een lidmaatschapskaart van KLN gehad en heeft met redelijk succes hoenders, dwerghoenders, serama’s, siervogels, watervogels of oorspronkelijke duiven (afhankelijk van de diergroep waarin examen wordt gedaan) gefokt.
 3. Een kandidaat moet over hulpmiddelen beschikken waardoor hij de digitale standaard van KLN kan raadplegen.
 4. Een kandidaat moet een abonnement hebben op Kleindier Magazine

Benodigdheden en kosten

 1. Deelname aan cursus € 70,00
 2. Bijdrage kosten opleidingsdagen.  € 75,00  per jaar voor deelname aan de opleidingsdagen (2x incl. lunch), de expertmomenten en de technische dag.
 3. Digitaal leerboek hoenders, Leerboek siervogels (i.o.) of Leerboek watervogels (i.o)
 4. Standaard van betreffende diergroep
 5. Abonnement op Kleindier Magazine zie: http://www.kleindiermagazine.nl/
 6. Deelname aan examen € 60,00

Procedure voor opleiding

1e jaar
Opgave bij cursusleiding.
Intake gesprek
Lessen maken uit de het Leerboek hoenders, Leerboek siervogels of Leerboek watervogels.
Bijwonen van de opleidingsdagen welke gehouden worden op de 1e zaterdag van april en de 1e zaterdag van oktober.
Bijwonen van minimaal 2 van de 6 expertmomenten.
Bijwonen van de Technische dag.

2e jaar
Eventueel de laatste lessen maken uit de het handboek hoenders, handboek siervogels of handboek watervogels.
Bijwonen van de opleidingsdagen die gehouden worden op de 1e zaterdag van april en de 1e zaterdag van oktober.
Bijwonen van de technische dag.
Aanmelden voor examen bij secretaris examencommissie.
Theoretisch examen in april/mei. Dit examen bestaat uit het algemeen schriftelijk theoretisch deel, het schriftelijk examen over de kleurslagen(alleen hoenders en dwerghoenders) en het mondeling theoretische deel over raskennis.
Bijwonen van minimaal 2 van de 6 nader te bepalen expertmomenten.
Voor 1 december, 2 maal assisteren bij een ervaren keurmeester tijdens een keuring.
Praktisch examen over raskennis en het invullen van een beoordelingskaart in december/januari.
Aanmelden als lid van de keurmeester vereniging.

3e jaar
Bijwonen van de opleidingsdagen die gehouden worden op de 1e zaterdag van april en de 1e zaterdag van oktober.
Bijwonen van de technische dag.
Aanmelden voor examen bij secretaris examencommissie.
Mondeling theoretisch examen over raskennis doen in april/mei.
Bijwonen keurmeestercongres en/of studiedag
Bijwonen van minimaal 2 van de 6 nader te bepalen expertmomenten.
Praktisch examen over raskennis doen in december/januari.

4e jaar
Bijwonen van de opleidingsdagen welke gehouden worden op de 1e zaterdag van april en de 1e zaterdag van oktober.
Bijwonen van de Technische dag.
Aanmelden voor examen bij secretaris examencommissie.
Mondeling theoretisch examen over raskennis doen in april/mei.
Bijwonen keurmeestercongres en/of studiedag
Bijwonen van minimaal 2 van de 6 nader te bepalen expertmomenten.
Praktisch examen over raskennis doen in december/januari.

Evaluatie gesprek.
Na het 4e jaar mag de keurmeester, na positief advies, op eigen gelegenheid verder gaan met de uitbreiding van zijn/haar bevoegdheid, maar hij/zij is ook nog altijd welkom bij de opleidingsdagen en expertmomenten.
Het bijwonen van het keurmeestercongres en/of de studiedag is wel een voorwaarde om examen te kunnen doen.

Aanmelden

Voor intakegesprek/cursus:
J.L. Albada E-mail: ok-veren@kleindierliefhebbers.nl

Voor examens:
Secretaris examencommissie H.L. Timmer E-mail: hltimmer@home.nl

Voor Hoender Keurmeester Vereniging:
Secretaris:  K. v.d. Hoek E-mail: k.vd.hoek01@gmail.com

Indien u één van deze personen niet bereiken, dan kunt contact opnemen met het KLN bestuurslid met keurmeestersaangelegenheden in zijn portefeuille (zie KLN bestuur).

Leergroep Opleiding Hoenders etc. (LOH)

Coördinator Hanno Dijkhorst E-mail hanno.dijkhorst@kpnmail.nl

Docenten: Hendrik Timmer, Leo van Wetering en Johan Albada.

Keurmeestersopleiding

Johan Albada E-mail: ok-veren@kleindierliefhebbers.nl

Lid worden

Om deel te mogen nemen aan een tentoonstelling is het belangrijk dat je lid bent van Kleindier Liefhebbers Nederland.

Almanak

Jaarlijks verschijnt er een almanak met het tentoonstellingrooster en de ereprijzen van de bonden en speciaalclubs die gewonnen kunnen worden.

Lees verder >

Tentoonstellingen

Gepland
Datum: 25 augustus 2024
- 25 augustus 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Verenigingstentoonstelling
Gepland
Datum: 25 augustus 2024
- 25 augustus 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Open tentoonstelling
Gepland
Datum: 7 september 2024
- 7 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Sierduiven
Regio: Midden
Soort: Open tentoonstelling
Gepland
Datum: 11 september 2024
- 11 november 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Open tentoonstelling
Gepland
Datum: 11 september 2024
- 11 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Verenigingstentoonstelling
gepland
Datum: 14 september 2024
- 14 september 2024
Diergroep: Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Regio: Oost
Soort: Speciaalclub tentoonstelling
Gepland
Datum: 14 september 2024
- 14 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Verenigingstentoonstelling
Gepland
Datum: 14 september 2024
- 15 september 2024
Diergroep: Hoenders, dwerghoenders, serama's, siervogels, oorspronkelijke duiven en watervogels
Konijnen, cavia's en kleine knaagdieren
Sierduiven
Regio: Zuid
Soort: Open tentoonstelling