• Home

Vogelgriep, Coronagriep, Apepokken

8 augustus 2022

Onze hobby dieren fokken, onze leden, kleindierliefhebbers, blijven in de greep van virussen. Zeker het vogelgriepvirus blijft vooral onze leden met dieren met “veren” teisteren.

Sinds de laatste uitbraken bij bedrijfspluimvee in Oudleusen (Overijssel) met hoog ziekteverwekkende stammen van het AI virus kan de Minister op advies van het expertteam van de overheid niets anders beslissen, dan dat wij allen in Nederland moeten proberen om het vogelgriepvirus niet te verspreiden. Ter vermijding van verspreiding moeten ook onze leden KLN grote verantwoording dragen. Het virus is in vele wilde vogelbestanden met “veren” aanwezig. De media melden regelmatig dode vogels bij ooievaars in De Wijk, bij eenden in het hele land, bij ganzen in waterrijke gebieden door het gehele land, bij sternen in het waddengebied, aan de Zeeuwse kust vele zeevogels en ook in het buitenland is het niet rustig.

Gelukkig zorgt onze overheid samen met o.a. de leden van KLN en de verenigingen aangesloten bij KleindierNed voor een goede aanpak in de bestrijding van AI vogelgriep in Nederland.  De verspreiding proberen we  met minimale maatregelen bij de gehouden dieren tegen te houden. Goede screening in de vorm van melden bij verdachte gevallen, onderzoek op aanwezigheid van virus door bloed en swabonderzoek, snelle afscherming en ophokken van de gehouden vogels, ruimen van de aangetaste vogels en helaas verbod op het houden van tentoonstellingen en samenkomsten van AI gevoelige vogels zijn de voornaamste maatregelen. Hygiënemaatregelen blijft belangrijk en één daarvan is het landelijke bezoekersverbod aan locaties, waar AI gevoelige vogels gehouden worden. Onze eigen verantwoording blijft zo toch de belangrijkste maatregel. We zien in het buitenland veel meer uitbraken dan in ons dichtbevolkte land met vele groene weides, watergangen en vele wilde AI gevoelige vogelsoorten.

Lees meer

Uitnodiging instructies vaccineren van NcD bij pluimvee en het doden van dieren

29 juli 2022

Onderstaande tekst is gisteren naar alle verenigingen van KLN verstuurd. De instructies worden verzorgd door KLN in samenwerking met KleindierNed

Geachte Vereniging, beste leden KLN,

Tijdens de laatste ALV is door u positief gestemd om door te gaan met de leidraden houden van kleindieren, leidraad fokbeleid en daarbij behorende verplichtingen. Een onderdeel van het nieuwe fokken van rasdieren is o.a. het zelf mogen vaccineren van NcD bij pluimvee (Regeling houders van dieren artikel 8a.5) en het doden van dieren in geval van ondraaglijk lijden of voor consumptie op een zodanige wijze, dat het wettelijk en dierwaardig uitgevoerd wordt.

Voor wie?

De leden van uw vereniging krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de instructiebijeenkomst: zelf vaccineren van NcD bij pluimvee en het op de juiste wijze doden van dieren. Elke vereniging zal  minimaal één persoon laten deelnemen aan deze instructies, waarmee de bekwaamheid aangetoond wordt. De instructeurs, dierenartsen drs. Harry T. Arts en drs. ing. Sible Westendorp zullen op 25 augustus deze instructie bijeenkomst presenteren. Tijdens deze bijeenkomst wordt zowel een theoretisch deel als een praktisch deel gegeven.

De deelnemers aan de instructie ontvangen een bewijs van deelname voor het verantwoord doden van dieren en de bekwaamheid in het vaccineren van pluimvee. Dit bewijs van deelname wordt beschikbaar gesteld door KLN en ondertekend door de instructeurs en zal aan het eind van de bijeenkomst afgegeven worden. Met dit bewijs kan de deelnemer en uw vereniging de bekwaamheid aantonen.

Belangrijke informatie

Datum en tijd: Bijeenkomst
25 Augustus 2022 avond vanaf 19.00
De Aker, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten

Programma

19.00 uur: Ontvangst met koffie of thee
19.15 uur: presentatie: vaccineren, enten, uitvoering hoe en waarom (H. T. Arts)
20.00 uur: pauze
20.15 uur: presentatie: doden van dieren, hoe, waarom, waarmee en de weg er naar toe (S. Westendorp)
21.00 uur: pauze
21.15 uur: napraten met een drankje en uitreiking van het certificaat.
22.00 uur: einde bijeenkomst

Met dit bewijs van deelname kan iedere vereniging onder verantwoording van deze gezondheid/welzijn coördinator  het pluimvee in de vereniging vaccineren en de leden ondersteunen in de bekwaamheid in het doden van dieren in geval van lijden of voor consumptie. Het is belangrijk, dat minimaal 1 persoon van elke vereniging deelneemt aan deze seminars.

U kunt zich aanmelden voor 19 augustus via email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u daarbij  ook vermelden de volledige naam en geboortedatum van de deelnemer en de volledige naam van de vereniging, dan kunnen wij het bewijs van deelname voor elke deelnemer voorbereiden.

Met vriendelijke groeten,
Namens KLN,                                                                                                                

Erna Sanders, secretaris hoofdbestuur KLN

Actualiteiten omtrent vogelgriep

Elke paar weken komt een groep deskundigen  bij elkaar om de feiten en waarnemingen omtrent de actualiteit vogelgriep situatie te  bespreken. Deze deskundigengroep brengt daarna advies uit naar het Ministerie LNV. De minister geeft aan hoe de regelgeving en handhaving zal blijven gelden voor de komende periode. Men is op zoek naar mogelijkheden om van enkele regio’s de ophokplicht en afschermplicht op te heffen. Vooralsnog wordt het risico voor AI vogelgriep te hoog ingeschat. Over enkele weken komt er een nieuw advies en mogelijk worden dan enkele regio’s vrijgegeven voor ophokplicht en afschermplicht. Ook wordt hierbij de situatie omtrent bijeenbrengen van vogels en het tentoonstellen of showen meegenomen.

Lees het verslag van de deskundigencommissie. Steeds meer vogelsoorten worden getroffen door dit AI virus, wat zich wereldwijd blijft verspreiden. Daarom kan de minister niet anders beslissen als dat het bijeenbrengen van vogels voor wedstrijden of tentoonstellingen de komende tijd nog steeds niet toegelaten is. Het blijft te riskant om bestaande maatregelen op te heffen.

Harry Arts, KLN dierhouderijaangelegenheden.

De afbeelding hieronder geeft de regiobegrenzing iets duidelijker weer dan de afbeelding in het verslag.

 

Bondsbericht mei 2022

Kort verslag van bijeenkomst op 7 mei

Dit bondsbericht betreft bijeenkomsten 7 en 9 mei, vakantie ringenbureau, geen leges komend showseizoen en verenigingstentoonstelling kan dit seizoen een open show zijn.

Zaterdag 7 mei hebben we een tweede bijeenkomst georganiseerd voor alle verenigingen en speciaalclubs als vervolg op de bijeenkomst van 12 maart waar we met elkaar hebben gesproken over de Bondsshows van KLN en het tentoonstellingsrooster 2022/2023.

De volgende thema’s hebben we besproken:

 • De bondsshows
 • Indeling showjaar
 • Dierenwelzijn & Wet- en regelgeving

Thema 1 Bondsshows

Hier is gepraat over moeten we 1 bondsshow houden met alle diergroepen of per diergroep een bondsshow, In iedere regio een bondsshow, voor hoeveel jaar toekennen, 1,3 of 5 jaar, bondsshow per leeftijdscategorie zoals jong, jaarlingen of oude dieren.

Thema 2 Indeling showjaar

Hier hebben we het gehad over bijv. september/oktober openingsshows met jonge dieren en in januari een afsluitende show, lente-zomer-herfst en winter shows, alle seizoenen shows en moet KLN hierin de regie hebben ja of nee.

Thema 3 Dierenwelzijn & Wet- en regelgeving

Hier ging het over meer showen en minder tentoonstellen, transport van de dieren, rekening houden met 5 vrijheden van Brambell (integriteit dieren).

Hierna is de zaal in drie groepen verdeeld die in 3 sessies de thema’s hebben besproken.

Een aantal opmerkingen waren bij thema 1

 • Welk doel(en) heeft de Bondsshow wat en waarom wil je dit bereiken en hoe ga je dit organiseren?
 • Leden hebben behoefte aan een competitie en een groter doel is het laten zien van wat je hebt.
 • Voor de regioshows voorwaarden stellen en budget hiervoor beschikbaar stellen.
 • Tentoonstellen van dieren korter maken van het aantal dagen.
 • Niet alle diergroepen in 1 weekend.
 • Vanuit KLN moeten we meer laten zien wat verenigingen doen.

Opmerkingen bij thema 2

 • Maak een tijdlijn, KLN moet de regie nemen en zekerheid geven voor de bondsshow in 2023.
 • AI-gevoelige dieren in de herfst en andere diergroepen voorjaar en winter. De zomer is het vaak te warm voor de dieren. Iedere regio een bondsshow.
 • Minder regels, keurmeesters moeten anders gaan kijken naar het keuren van de dieren.
 • Onderling overleg in de regio moet meer gebeuren. Samenwerken wordt niet voldoende gedaan en deze basis zal eerst aangepakt moeten worden. KLN moet zich hier niet mee bemoeien.
 • Wel het hele jaar door kunnen showen.

Opmerkingen bij thema 3

 • Geen kistkeuringen meer wel goede kisten hebben voor transport.
 • Ook gecastreerde dieren toelaten op tentoonstellingen.
 • Kijken naar de manieren van keuren. Ook kijken naar de soorten kooien die er zijn.
 • Social Media speelt een grote rol en daar moeten we rekening mee houden.
 • Meer bekendheid. Preventief enten en ook enten van dieren van liefhebbers.
 • Er werd ook een opmerking gemaakt over meerdere dagen showen ipv 1-daagse keuringen omdat de dieren na de keuring gewend raken aan de kooien.

Vervolg

Tijdens de ALV van 18 juni willen we de drie bovenstaande thema’s als één thema terug laten komen. Wij als hoofdbestuur kunnen het niet alleen en doet ze een oproep naar de zaal om mee te denken en te helpen om een goed voorstel op papier te krijgen voor 18 juni. Eenieder die hieraan mee wil doen kan zich hiervoor opgeven.

We hebben een goede bijeenkomst gehad en zijn tevreden over de uitslag. 

Bijeenkomst maandag 9 mei met de speciaalclubs

Bijeenkomst Speciaalcubs en Commissies veren

Tijdens de Diertechnische Raad gaven verschillende speciaalclubs aan dat zij zich niet gehoord voelde door KLN. Toen is de afspraak gemaakt om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dit is gebeurd op maandagavond 9 mei 2022 in de Aker te Putten. Een 19-tal speciaalclubs waren aanwezig, evenals de Standaardcommissie Hoenders en de Examencommissie. In een ontspannen sfeer en in een open discussie zijn een aantal onderwerpen besproken. Zoals lidmaatschap KLN, hier was de conclusie om dit nog verder uit te werken. Ook het T.T. seizoen voor AI gevoelige dieren en hoe kunnen we hier als speciaalclub op in spelen werd besproken.

Hier was de conclusie dat samenwerken noodzakelijk is zowel met organiserende tentoonstellingen, maar ook met andere speciaalclubs. Ook de relatie tussen de speciaalclub en de standaardcommissie werd besproken. Hier was de conclusie dat er geen issue was maar wel het advies om met elkaar in een open gesprek te blijven en onderwerpen bespreekbaar houden. Verder is de afspraak gemaakt om deze bijeenkomst jaarlijks te organiseren tussen de Diertechnische Raad en de ALV.

Hub Maar

Portefeuillehouder standaard- en keurmeesteraangelegenheden.

Ringenbureau

Het ringenbureau is van 1 tot en met 23 augustus met vakantie. Houdt u hiermee rekening met het tijdig (uiterlijk 26 juli) bestellen van de ringen.

Bondsshow veren

De Vereniging KPV Silvolde e.o heeft definitief besloten de Bondsshow Veren te gaan organiseren tijdens haar Dierendagshow op 30 september en 1 en 2 oktober 2022 in de SSP-hal te Ulft. Als Hoofdbestuur van KLN zijn we blij dat de vereniging KPV Silvolde de bondsshow veren wil organiseren en wensen haar veel succes toe met de voorbereidingen. Wij roepen de fokkers en speciaalclubs op hun medewerking te verlenen om er een mooie show van te maken. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website: www.kpvsilvolde.nl of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. de heer Johan Jansen.

Leges voor het seizoen 2022/’23

Er zijn geen leges verschuldigd voor het seizoen 2022/’23 voor alle aanvragen van een tentoonstellingsvergunning ongeacht of de tentoonstelling in het seizoen 2021/’22 wel of niet is doorgegaan.

Besluit op basis van Paragraaf 18 lid 1 van het tentoonstellingsreglement

De besturen van KLN en NBS besluiten om als experiment toe te staan dat alle verenigingen met een vergunning voor een (besloten) verenigingstentoonstelling in het seizoen 2022/’23 niet-leden mogen toelaten op de tentoonstelling. Zoals bekend wordt er deze winter weer een seizoen zonder ai gevoelige dieren op de shows verwacht en is vooral voor de verenigingstentoonstellingen meer en flexibele samenwerking vereist om toch een tentoonstelling te kunnen houden zoals besproken op de KLN bijeenkomst van 12 maart jl. Enige voorwaarde is dat de verenigingen, die dit willen, het duidelijk in hun vraagprogramma en catalogus vermelden.

Dit bespaart de verenigingen en het FB veel administratieve handelingen om de tentoonstellingsvergunning om te zetten. De verenigingen kunnen dan ook tot kort voor de tentoonstelling wachten om daarover te beslissen.