Bondsnieuws mei 2022

Bondsnieuws mei 2022

Bondsnieuws mei 2022

In dit bondsbericht lees je een update over de bijeenkomsten op 7 en 9 mei, vakantie van het ringenbureau, geen leges komend showseizoen en verenigingstentoonstelling kan dit seizoen een open show zijn.

Dit bondsbericht betreft bijeenkomsten 7 en 9 mei, vakantie ringenbureau, geen leges komend showseizoen en verenigingstentoonstelling kan dit seizoen een open show zijn.

Kort verslag van bijeenkomst 7 mei

Zaterdag 7 mei hebben we een tweede bijeenkomst georganiseerd voor alle verenigingen en speciaalclubs als vervolg op de bijeenkomst van 12 maart waar we met elkaar hebben gesproken over de Bondsshows van KLN en het tentoonstellingsrooster 2022/2023.

De volgende thema’s hebben we besproken:

De bondsshows
Indeling showjaar
Dierenwelzijn & Wet- en regelgeving

Thema 1 Bondsshows

Hier is gepraat over moeten we 1 bondsshow houden met alle diergroepen of per diergroep een bondsshow, In iedere regio een bondsshow, voor hoeveel jaar toekennen, 1,3 of 5 jaar, bondsshow per leeftijdscategorie zoals jong, jaarlingen of oude dieren.

Thema 2 Indeling showjaar

Hier hebben we het gehad over bijv. september/oktober openingsshows met jonge dieren en in januari een afsluitende show, lente-zomer-herfst en winter shows, alle seizoenen shows en moet KLN hierin de regie hebben ja of nee.

Thema 3 Dierenwelzijn & Wet- en regelgeving

Hier ging het over meer showen en minder tentoonstellen, transport van de dieren, rekening houden met 5 vrijheden van Brambell (integriteit dieren).

Hierna is de zaal in drie groepen verdeeld die in 3 sessies de thema’s hebben besproken.

Een aantal opmerkingen waren bij thema 1

Welk doel(en) heeft de Bondsshow wat en waarom wil je dit bereiken en hoe ga je dit organiseren?
Leden hebben behoefte aan een competitie en een groter doel is het laten zien van wat je hebt.
Voor de regioshows voorwaarden stellen en budget hiervoor beschikbaar stellen.
Tentoonstellen van dieren korter maken van het aantal dagen.
Niet alle diergroepen in 1 weekend.
Vanuit KLN moeten we meer laten zien wat verenigingen doen.

Opmerkingen bij thema 2

Maak een tijdlijn, KLN moet de regie nemen en zekerheid geven voor de bondsshow in 2023.
AI-gevoelige dieren in de herfst en andere diergroepen voorjaar en winter. De zomer is het vaak te warm voor de dieren. Iedere regio een bondsshow.
Minder regels, keurmeesters moeten anders gaan kijken naar het keuren van de dieren.
Onderling overleg in de regio moet meer gebeuren. Samenwerken wordt niet voldoende gedaan en deze basis zal eerst aangepakt moeten worden. KLN moet zich hier niet mee bemoeien.
Wel het hele jaar door kunnen showen.

Opmerkingen bij thema 3

Geen kistkeuringen meer wel goede kisten hebben voor transport.
Ook gecastreerde dieren toelaten op tentoonstellingen.
Kijken naar de manieren van keuren. Ook kijken naar de soorten kooien die er zijn.
Social Media speelt een grote rol en daar moeten we rekening mee houden.
Meer bekendheid. Preventief enten en ook enten van dieren van liefhebbers.
Er werd ook een opmerking gemaakt over meerdere dagen showen ipv 1-daagse keuringen omdat de dieren na de keuring gewend raken aan de kooien.

Vervolg

Tijdens de ALV van 18 juni willen we de drie bovenstaande thema’s als één thema terug laten komen. Wij als hoofdbestuur kunnen het niet alleen en doet ze een oproep naar de zaal om mee te denken en te helpen om een goed voorstel op papier te krijgen voor 18 juni. Eenieder die hieraan mee wil doen kan zich hiervoor opgeven.

We hebben een goede bijeenkomst gehad en zijn tevreden over de uitslag.

Bijeenkomst maandag 9 mei met de speciaalclubs

Bijeenkomst Speciaalcubs en Commissies veren

Tijdens de Diertechnische Raad gaven verschillende speciaalclubs aan dat zij zich niet gehoord voelde door KLN. Toen is de afspraak gemaakt om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dit is gebeurd op maandagavond 9 mei 2022 in de Aker te Putten. Een 19-tal speciaalclubs waren aanwezig, evenals de Standaardcommissie Hoenders en de Examencommissie. In een ontspannen sfeer en in een open discussie zijn een aantal onderwerpen besproken. Zoals lidmaatschap KLN, hier was de conclusie om dit nog verder uit te werken. Ook het T.T. seizoen voor AI gevoelige dieren en hoe kunnen we hier als speciaalclub op in spelen werd besproken.

Hier was de conclusie dat samenwerken noodzakelijk is zowel met organiserende tentoonstellingen, maar ook met andere speciaalclubs. Ook de relatie tussen de speciaalclub en de standaardcommissie werd besproken. Hier was de conclusie dat er geen issue was maar wel het advies om met elkaar in een open gesprek te blijven en onderwerpen bespreekbaar houden. Verder is de afspraak gemaakt om deze bijeenkomst jaarlijks te organiseren tussen de Diertechnische Raad en de ALV.

Hub Maar
Portefeuillehouder standaard- en keurmeesteraangelegenheden
.

Ringenbureau

Het ringenbureau is van 1 tot en met 23 augustus met vakantie. Houdt u hiermee rekening met het tijdig (uiterlijk 26 juli) bestellen van de ringen.

Bondsshow veren

De Vereniging KPV Silvolde e.o heeft definitief besloten de Bondsshow Veren te gaan organiseren tijdens haar Dierendagshow op 30 september en 1 en 2 oktober 2022 in de SSP-hal te Ulft. Als Hoofdbestuur van KLN zijn we blij dat de vereniging KPV Silvolde de bondsshow veren wil organiseren en wensen haar veel succes toe met de voorbereidingen. Wij roepen de fokkers en speciaalclubs op hun medewerking te verlenen om er een mooie show van te maken. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website: www.kpvsilvolde.nl of secretariaat@kpvsilvolde.nl, de heer Johan Jansen.

Leges voor het seizoen 2022/’23

Er zijn geen leges verschuldigd voor het seizoen 2022/’23 voor alle aanvragen van een tentoonstellingsvergunning ongeacht of de tentoonstelling in het seizoen 2021/’22 wel of niet is doorgegaan.

Besluit op basis van Paragraaf 18 lid 1 van het tentoonstellingsreglement
De besturen van KLN en NBS besluiten om als experiment toe te staan dat alle verenigingen met een vergunning voor een (besloten) verenigingstentoonstelling in het seizoen 2022/’23 niet-leden mogen toelaten op de tentoonstelling. Zoals bekend wordt er deze winter weer een seizoen zonder ai gevoelige dieren op de shows verwacht en is vooral voor de verenigingstentoonstellingen meer en flexibele samenwerking vereist om toch een tentoonstelling te kunnen houden zoals besproken op de KLN bijeenkomst van 12 maart jl. Enige voorwaarde is dat de verenigingen, die dit willen, het duidelijk in hun vraagprogramma en catalogus vermelden.

Dit bespaart de verenigingen en het FB veel administratieve handelingen om de tentoonstellingsvergunning om te zetten. De verenigingen kunnen dan ook tot kort voor de tentoonstelling wachten om daarover te beslissen.

Overig nieuws