Verslag bijeenkomst showen AI gevoelige diergroepen 12 maart

Verslag bijeenkomst showen AI gevoelige diergroepen 12 maart

Verslag bijeenkomst showen AI gevoelige diergroepen 12 maart

Zaterdag 12 maart waren alle verenigingen, speciaalclubs en commissies uitgenodigd om mee te praten over het showen van AI gevoelige diergroepen. We delen een verslag van de dag.

Zaterdag 12 maart waren alle verenigingen, speciaalclubs en commissies uitgenodigd om mee te praten, denken over het showen van AI gevoelige diergroepen. We delen een verslag van wat er besproken is.

Door de vogelgriep wordt het steeds moeilijker om een show voor de veren te organiseren en zien en horen we dat men de tentoonstelling naar voren wil halen of alleen een show wil organiseren voor de haren. Het bestuur was daarom van mening om het heft in eigen hand te nemen en hiervoor een middag te organiseren zoals beloofd was op de Diertechnische Raad en Raad van Advies.

Er waren ongeveer 68 personen aanwezig. We hebben de zaal opgedeeld in 3 groepen. Er waren een paar stellingen waarmee iedere groep mee aan de slag kon gaan en zijn of haar mening hierover kon geven. Na 20 minuten kwamen we weer bijeen om de stelling te bespreken vervolgens kwam de volgende stelling en zo werd de middag gevuld. De sfeer was erg goed te noemen en hebben we een paar stapjes kunnen maken.

Uit de groep is een partij naar voren gekomen en heeft aangegeven dit jaar de Bondsshow veren te willen organiseren in het eerste weekend van oktober 2022. Het bestuur zal met deze partij in gesprek gaan om te kijken hoe een en ander vormgegeven kan worden. Zodra we hierover meer weten zullen wij u hierover informeren.  Voor deze Bondsshow gaan we ook drie categorieën in het leven roepen nl.

  1. Groep jonge dieren (2022),
  2. Groep jaarlingen 2021 en
  3. De groep oude dieren (2020 en ouder).

We zullen in gesprek gaan met de keurmeesters hoe zij om moeten gaan met de keuringen en er zullen gesprekken komen met de speciaalclubs. De vraag op hoelang de Bondsshow zou moeten duren kwam sterk naar voren dat men graag donderdag wil inkooien, vrijdag keuring en zaterdag de sluiting. Dit is natuurlijk ook aan de organiserende partij hoe zij hiermee om wil gaan. Afgesproken is om de verenigingsshows de mogelijkheid te bieden een open show te zijn zodat ook fokkers uit de omgeving in kunnen sturen zonder lid te moeten zijn van die vereniging. We zien graag dat de verenigingen meer gaan samenwerken.

Voor de daaropvolgende jaren zal een concreet plan gemaakt moeten worden.

De Bondsshow voor de haren blijft bij Dierenparade Noordshow.

Overig nieuws