125 jaar kleindierliefhebberij

125 jaar kleindierliefhebberij

125 jaar kleindierliefhebberij

Op zaterdag 21 januari 2023 zal, in het kader van het 125-jarig bestaan van Kleindier Liefhebbers Nederland, naast een digitale bondsshow veren, ook diverse workshops georganiseerd worden. Deze workshops worden twee keer op de dag gegeven, een keer in de ochtend en een keer in de middag, zodat zoveel mogelijk aanwezigen kunnen deelnemen. Het officiële programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

U kunt het inlegvel, zoals dat is meegestuurd met KleindierMagazine van afgelopen december, hier downloaden.

Workshop: Digitale Show

In deze workshop laten we u niet alleen de software zien die het digitaal inzenden en keuren mogelijk maakt, maar gaan we ook in op het digitaal keuren.

Workshop: Wet- en regelgeving

In deze workshop wordt aandacht besteed aan de actuele en vernieuwde wetten en regels, die momenteel in onze hobby aan de orde zijn. Samen met KLN deskundigen zal advocaat Mr I Boissevain deze workshop begeleidwen. Mr Iaira Boissevain heeft jarenlange ervaring als advocaat met deskundigheid voor diergerelateerde wetgeving. Er zal volop aandacht gegeven worden aan de positieflijst, de transporten van dieren tussen landen, de Wet dieren met daarbij Besluit houders van dieren, de AHR (Animal Health Regulation), draaiboek AI en wettelijke consequenties door vogelgriep AI voor onze hobby, vakbekwaamheid, e.d.

Workshop: het welzijn, de integriteit van het individuele dier en van de groep dieren (toom kippen, koppel konijnen, groepje cavia’s, e.d.).

Welzijn voor het fokken van dieren, voor het opfokken van dieren, voor het transporteren van dieren, voor het keuren van dieren, voor het tentoonstellen van dieren wordt uitgebreid uitgelegd aan de hand van digitale voorbeelden tijdens situaties op verschillende locaties. Ook de vernieuwde leidraden en richtlijnen voor het houden van onze kleindieren worden getoond, besproken en verder uitgediept tijdens deze workshop. De workshop wordt gepresenteerd door leden van KLN commissie dierenwelzijn & wetgeving.

Workshop: Instructies vaccineren van pluimvee en het doden van dieren door KLN in samenwerking met KleindierNed

Een onderdeel van het nieuwe fokken van rasdieren is o.a. het zelf mogen vaccineren van pluimvee hoenderachtigen en loopvogels (Regeling houders van dieren artikel 8a.5. Die gezondheidsvoorschriften evenement met vogels: verklaring vaccinatie NCD) en het doden van dieren in geval van ondraaglijk lijden of voor consumptie op een zodanige wijze, dat het wettelijk en dierwaardig uitgevoerd wordt. KLN organiseert deze instructiebijeenkomsten voor u tijdens de dierenparade (Noordshow).

Voor wie? Met het geven van deze instructies aan iedere vereniging kunnen wij u ondersteunen in de juiste uitvoering. Iedere vereniging en deelnemer krijgt zo de kans om zelf te mogen vaccineren. De instructeurs, dierenartsen Harry Arts en Sible Westendorp, zullen deze workshop presenteren. Tijdens deze bijeenkomst wordt zowel een theoretisch deel als een praktisch deel gegeven. De deelnemers aan de instructie ontvangen een bewijs van deelname voor het verantwoord doden van dieren en het zelf vaccineren van pluimvee. Dit bewijs van deelname wordt beschikbaar gesteld door KLN en ondertekend door de instructeurs. Met dit bewijs kunt u uw bekwaamheid aantonen.

Workshop: Belang van de Nederlandse zeldzame rassen/ biodiversiteit en Kleindierhouderij. Duurzame fokkerij.

Tijdens deze workshop zal worden ingegaan op een aantal zaken: Wat is inteelt Wat is biodiversiteit Hoe te fokken met kleine populaties Welke mogelijkheden zijn er om nieuwe wegen te vinden Naast fokken ook voeren Wat zou een oplossing kunnen zijn Allemaal vragen waarbij de beide inleiders een voorzet zullen geven. In het interactieve deel zal worden bekeken hoe we een voorstel kunnen formuleren waar we verder mee kunnen. U moet als deelnemer ook zelf aan de slag: samen zullen we proberen van een aantal rassen een lineaire beoordelingskaart te maken. Als achtergrond verwijzen wij naar artikelen in Kleindiermagazine, verslag van de Watervogeldag, verslag van de NHC-dag en het symposium van de FHC.

Edgar de Poel en Klaas van der Hoek

 

[Update]

Helaas is er een heel storende en vervelende fout geslopen in de laatste nieuwsbrief. Per abuis is gemeld dat de workshops op alle dagen van de Noordshow gegeven worden, maar dat is niet het geval.

De workshops zijn alleen op zaterdag 21 januari te volgen. Excuses voor het ongemak en hopelijk tot binnenkort!

Tijden workshops

Ochtend

Workshop Spreker(s) Aanvang
1. Digitale show Hub Maar
Roland Sellis
9: 30 uur
2. Instructie vaccineren etc Sible Westendorp
Harrie Arts
9:30 uur
3. Wet- en regelgeving Mr. Iaira Boissevain 11:00 uur
4. Welzijn etc.  Commissie dierenwelzijn & wetgeving
Jan Steverink
11:00 uur
5. Duurzame fokkerij etc Klaas van der Hoek
Edgar de Poel
12:30 uur

 

Middag

Workshop Spreker(s) Aanvang
3. Wet- en regelgeving Mr. Iaira Boissevain 13:00 uur
4. Welzijn etc. Commissie dierenwelzijn & wetgeving
Jan Steverink
13:00 uur
2. Instructie vaccineren etc Sible Westendorp
Harrie Arts
14:30 uur
5. Duurzame fokkerij etc Klaas van der Hoek
Edgar de Poel
14:30 uur

 

Overig nieuws