Aanpassingen en wijzigingen in de konijnenstandaard

Aanpassingen en wijzigingen in de konijnenstandaard

Aanpassingen en wijzigingen in de konijnenstandaard

Onderstaande aanpassingen en wijzigingen in de konijnenstandaard van 2007 gelden per 1 april 2023. Deze wijzigingen worden (per 01-04-23) ook verwerkt in de Digitale konijnenstandaard.

Erkenningen

Per 1 april 2023 is definitief erkend:

 • De Klein-Rex in de kleur zwart
 • De Klein-Rex in het patroon otter, kleur zwart

Beëindiging erkenning

 • De (voorlopige) erkenning van de Leeuwenkopdwerg (blz. 300L t/m blz. 300O) wordt beëindigd.

Verdere aanpassingen/wijzigingen

Homozygote dieren in AOC-klasse

Van de rassen Groot Lotharinger, Rijnlander, Papillon, Klein Lotharinger, Lotharingerdwerg en Papillondwerg kunnen de één en twee kleurige dieren worden ingeschreven/ingezonden in de AOC-klasse. Deze dieren worden beoordeeld aan de hand van de positie indeling van Groep 1 (kleur). Voor de tweekleurige dieren in zwart/geel, bruin/geel of blauw geel wordt onderstaande beschrijving gehanteerd.

Tweekleurige homozygote dieren

Dek en buikkleur
De kleur over het gehele lichaam is tweekleurig, zwart (of bruin of blauw) in combinatie met roodgeel bij zwart en geel bij bruin en blauw. De kleurvelden dienen zo intens mogelijk te zijn. De kleuren zwart (of bruin of blauw) kunnen in elkaar vervloeien, een gebloemde kleurverdeling heeft de voorkeur. Aan de buik is het geheel doffer. De oogkleur is passend bij de hoofdkleur (donkerbruin, bruin of blauw). De snorharen zijn gekleurd. De nagelkleur wordt buiten beschouwing gelaten.

Grond en tussenkleur (Onderkleur)
De grond en tussenkleur zet zich in beide kleuren zover mogelijk (net als bij zwart en (rood)geel) naar de basis toe voort.

Lichte fouten
Wat weinig intense kleur van de kleurvelden. Duidelijke éénkleurige zwarte (of bruine of blauwe) en/of (rood)gele kleurvelden. Iets lichte onderkleur. Enkele witte haren.

Zware fouten
Foutieve kleur kleurvelden. Foutieve oogkleur. Witte vlekjes en/of te veel witte haren.
Te lichte onderkleur.

Aanpassing nuances/gelijkmatigheid Groot en Klein zilver

Bij de Groot en Klein zilver is de donkere nuance vanaf 01-04-2023 niet meer erkend. De marges voor licht en midden zijn verruimd. Bij de beoordeling dient meer waarde te worden gehecht aan de gelijkmatigheid/regelmatigheid dan aan de nuance. De lichte en zware fouten zijn hierop aangepast.
Voor de complete beschrijving zie de digitale standaard vanaf 01-04-23

Aanpassing pelsbeschrijvingen

Bij een aantal rassen is de lengte en/of structuur van de pelsbeschrijving toegevoegd of aangepast. Voor de complete tekst: zie (vanaf 01-04-2023) de digitale standaard Onderstaand in het kort weergegeven.

 • Groot Lotharinger (blz. 87): stevig van structuur
 • Franse Hangoor (blz. 91): iets langer dan normaal (zonder maataanduiding), iets fijn van structuur i.p.v. zacht
 • Groot Chinchilla (blz. 97): stevig van structuur
 • Witte en Zwarte Nieuw Zeelander (blz. 101 en 105): iets langer dan normaal (zonder maataanduiding), stevig (i.p.v. krachtig) van structuur
 • Gele van Bourgondië (blz. 108): stevig van structuur
 • Engelse Hangoor (blz. 112): iets fijn van structuur
 • Groot Zilver (blz. 118): stevig van structuur
 • Meissner Hangoor (blz. 123): iets fijn van structuur i.p.v. zacht
 • Belgische haas (blz. 128): iets fijn van structuur i.p.v. zacht
 • Van Beveren (blz. 145): iets fijn van structuur
 • Rode Nieuw Zeelander (blz. 161): iets fijn van structuur i.p.v. zacht
 • Japanner (blz. 164), Eksterkonijn (blz. 168) en Rijnlander (blz. 172):
  De dek- en grannenharen zijn iets stevig en enigszins elastisch van structuur
 • Zilvervos (blz. 177): stevig van structuur
 • Havanna (blz. 204), Alaska (blz. 207), Gouwenaar (blz. 210), Luchs (blz. 213) en Marburger feh (blz. 216)
  In de beschrijving komt het woord zacht te vervallen
 • Papillon (blz. 223): fijn van structuur
 • Parelfeh (blz. 229): iets fijn van structuur
 • Duitse Hangoor (blz. 243): iets fijn van structuur i.p.v. zacht 2
 • Blauwe Holicer (blz. 258b): stevig en enigszins elastische van structuur.
 • Klein Chinchilla (blz. 260): stevig en enigszins elastische van structuur.
 • Zwartgrannen (blz. 264): stevig en enigszins elastische van structuur.
 • Klein Lotharinger (blz. 268): iets fijn van structuur
 • Kunder Hangoor (blz. 271b): iets fijn van structuur, i.p.v. zacht
 • Klein Zilver (blz. 282): iets fijn van structuur
 • Rus (blz. 298): iets fijn van structuur
 • Lotharingerdwerg (blz. 304c): iets fijn van structuur
 • Papillondwerg (blz. 304h): fijn van structuur
 • Polish (blz. 321): iets fijn van structuur

Aanpassing gewicht en ideale oorlengtemarge Papillon (blz. 6a en blz. 223)

Het gewicht is 2,25 tot 3,50 kg.
Puntenschaal voor het gewicht:

Gew. (kg)2,25-2,50>2,50-2,75>2,75-3,50
Punten8910

De oorlengte is 10 – 12 cm, ideaal is 10,5-11,5 cm.

Aanpassing gewicht en ideale oorlengtemarge Thrianta en Hulstlander (blz. 6b, blz. 273, blz. 295 en blz. 296)

Het gewicht is 2,00 tot 3,00 kg.
Puntenschaal voor het gewicht:

Gew . (kg)2,00-2,25   >2,25-2,40  >2,40-3,00
Punten8910

De oorlengte is 8 – 10 cm, ideaal is 8,5 – 9,5 cm.

Aanpassing reglement jeugdklasse

Jeugdklasse (“C-klasse”) (blz. 40)
Op tentoonstellingen die tot en met 31 december worden gehouden, mogen jeugdklassen (C-klasse) worden ingesteld voor konijnen die zijn geboren tussen 1 mei en 31 augustus van datzelfde jaar. Ze behoeven qua gewicht, grootte en oorlengte niet aan de minimumeisen van de betreffende standaard te voldoen. Ze mogen echter het gestelde maximum voor gewicht en oorlengte niet overschrijden. Dieren die standaardmatig puntenaftrek krijgen bij de hoogste gewichtscategorie (dwergrassen) krijgen ook in de jeugdklasse deze aftrek. De dieren in de C-klasse dienen op de dag van de keuring tenminste 16 weken oud te zijn.

Aanpassing ideale pelslengte beschrijving rexrassen

 • Rex (blz. 190)
  De pels heeft een ideale lengte van 20 – 23 mm.
 • Klein-Rex (blz. 296c en 296g)
  De pels heeft een ideale lengte van 18 – 21 mm.
 • Rex Hangoordwerg (blz. 300j)
  De pels heeft een ideale lengte van 16 – 18 mm.
 • Rexdwerg (blz. 313)
  De pels heeft een ideale lengte van 15 – 17 mm.

Aanpassen bij Klein-Rex, kleur (blz. 296c)

 • Toevoegen bij erkende kleuren: zwart

Aanpassen bij Klein-rex, kleurpatroon (blz. 296e)

 • Voorlopige erkenning otter, zwart, wordt definitieve erkenning

Aanpassing Lichte en Zware fouten Hollander (blz.278)

 • Bij Lichte fouten: Pigmentvlekje in binnenzijde neusvleugels (onbehaarde vervalt)
 • Bij zware fouten aanpassen/toevoegen:
  Grote afwijking in de tekeningbeelden, zoals haken of uitlopers groter dan 3 cm. Eén of beide kopplaten welke duidelijk in de snorharen lopen. Kopplaten welke meer dan 2 cm binnen of over de kaakrand liggen. Uitlopers in de nek groter dan 3 cm. Haken in de bandtekening groter dan 3 cm. Volledig scheve band. De manchetten zijn te kort als het gekleurde deel van de achtervoet de basis van de tenen duidelijk raakt, dit geldt voor zowel onder- als bovenzijde. Haken in de manchetten groter dan 3 cm, zowel aan de onder- als bovenzijde.
 • Bij zware fouten laten vervallen:
  Pigmentvlekje(s) in behaard gedeelte neusvleugels en buiten onbehaarde binnenzijde.

Secretaris standaardcommissie,
Jan Vijfvinkel

Overig nieuws