Afschermplicht ingetrokken

Afschermplicht ingetrokken

Afschermplicht ingetrokken

De afschermplicht is nu ook opgeheven voor de Gelderse Valle. De minister van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft dit besluit genomen na advisering door de deskundigencommissie. Helaas is het tentoonstellingsverbod nog steeds van kracht. Er is, volgens de deskundigencommissie, aan hen niet gevraagd of het tentoonstellingsverbod kan worden beëindigd.

KleindierNed, het samenwerkingsverband van dierhouderijorganisaties, heeft daarop een brief gestuurd aan LNV. Deze is nu in behandeling. Hopelijk leidt dat tot een spoedig besluit om het tentoonstellingsverbod ook op te heffen.

Overig nieuws

Thuiskeuringen vervallen

Helaas, helaas, het Aviaire Influenza virus (vogelgriep) houdt huis in Middelie (nabij Volendam). De minister heeft nieuwe maatregelen op landelijk niveau ingesteld. Dat betekent voor

Lees verder »

Vogelgriep in Renswoude

Zo snel kan de landelijke situatie qua vogelgriep in Nederland veranderen. Bij het schrijven van dit bericht komen de app’s van verschillende organisaties, zoals het

Lees verder »

Bestuur regio West

Regio West was, tot afgelopen woensdag, de enige regio zonder officieel gekozen bestuur. Al is deze regio de laatste, de bestuursleden zijn zeker niet de

Lees verder »