Afschermplicht ingetrokken

Afschermplicht ingetrokken

Afschermplicht ingetrokken

De afschermplicht is nu ook opgeheven voor de Gelderse Valle. De minister van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft dit besluit genomen na advisering door de deskundigencommissie. Helaas is het tentoonstellingsverbod nog steeds van kracht. Er is, volgens de deskundigencommissie, aan hen niet gevraagd of het tentoonstellingsverbod kan worden beëindigd.

KleindierNed, het samenwerkingsverband van dierhouderijorganisaties, heeft daarop een brief gestuurd aan LNV. Deze is nu in behandeling. Hopelijk leidt dat tot een spoedig besluit om het tentoonstellingsverbod ook op te heffen.

Overig nieuws