Behandeling Voorlopige Voorziening hobby- en huisdierenlijst

Behandeling Voorlopige Voorziening hobby- en huisdierenlijst

Behandeling Voorlopige Voorziening hobby- en huisdierenlijst

Op donderdag 20 juni jl. heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een zitting gehouden waarin de aangevraagde voorlopige voorziening werd behandeld. Tijdens deze zitting zijn de aanwezige partijen gehoord en heeft de rechter vragen gesteld. De uitspraak is gepland op 2 juli om 15:00 uur.

Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel die snel kan worden genomen om een situatie te stabiliseren of een dringende kwestie te regelen totdat er een definitieve uitspraak is in de bodemprocedure. KLN heeft deze maatregel gekozen om te voorkomen dat de huis- en hobbydierenlijst ertoe leidt dat bepaalde diersoorten binnenkort niet meer beschikbaar zijn voor fokdoeleinden.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en de uitspraak op 2 juli.

Overig nieuws