BONDSBLAD en POLITIEK

BONDSBLAD en POLITIEK

BONDSBLAD en POLITIEK

Kleindier Magazine is het bondsblad van KLN en NBS. Wij hebben echter geen directe verantwoordelijkheid voor de advertenties en eventuele bijgesloten flyers.

Naar aanleiding van het verschijnen van het maart nummer, krijgen wij afkeurende apps, mails en telefoontjes over de bijgesloten folder.

In onze achterban worden verschillende politieke voorkeuren aangehangen maar de hobby is datgene wat ons bindt. Politieke uitingen van welke partij dan ook in ons bondsblad, kunnen polariserend werken, hetgeen onze liefhebberij niet ten goede komt.

Zowel het KLN-bestuur als het  NBS-bestuur neemt dan ook sterk afstand van elke vorm van propaganda voor politieke partijen meegezonden met ons bondsblad. Wij hebben dit met Kleindierpublicaties gedeeld.

Namens het KLN- en NBS-bestuur

Jan Dirk Nijkamp en Thom Laming
Voorzitter KLN en NBS

Overig nieuws

Verslag ALV 2023

Op zaterdag 17 juni 2023 hield KL haar Algemene Leden Vergadering. Het jaarboek voor deze vergadering kun je hier lezen en het verslag kun je

Lees verder »