Hervatting van Evenementen met Hoenders en Watervogels

Hervatting van Evenementen met Hoenders en Watervogels

Hervatting van Evenementen met Hoenders en Watervogels

Vanaf 1 september is het in een groot deel van Nederland weer toegestaan om evenementen met hoenders en watervogels te organiseren. Dit verheugende nieuws markeert een belangrijke stap in de richting van normalisatie. Echter, in de regio’s 7, 10 en 19 blijven de restricties helaas voorlopig van kracht.

Verenigingen binnen deze regio’s krijgen wel de mogelijkheid om thuiskeuringen te houden. Ter ondersteuning van deze verenigingen heeft KLN besloten een tegemoetkoming in de kosten van keurmeesters te verstrekken.

Het organiseren van shows waar zowel hoenders als haren, of watervogels en haren aanwezig zijn, kent enkele specifieke criteria. KLN zal voor 1 september een gedetailleerde richtlijn publiceren waarin de werkwijze uiteen wordt gezet.

In december zal de huidige verruiming van de regels worden geëvalueerd om te bepalen of verdere versoepelingen mogelijk zijn.

Om het regionummer van een locatie te achterhalen kun je gebruik maken van de Dierziekteviewer. Vul de postcode in en klik op de locatie; in de popup verschijnt het regionummer als compartimentnummer.

Zie dit artikel in de Staatscourant voor meer informatie:

Overig nieuws