KLN Regiobestuur Oost

KLN Regiobestuur Oost

KLN Regiobestuur Oost

In december hebben we afscheid genomen van de verenigingen die naar regio Midden zijn gegaan en daar hebben we tevens gevraagd en gekeken wie het bestuur zou kunnen gaan versterken. In januari is bij regio Oost ook een eerste bestuursvergadering geweest. De bestuursleden van Overijssel hebben aangegeven door te willen gaan maar dat het bestuur wel uitgebreid moest worden met mensen uit de Achterhoek.

Vanuit de achterhoek heeft Gerrit Laarman zich aangemeld maar ook Johan Janssen wilde een steentje bijdragen. In eerste instantie zou ook Herwie Wiehink, voorzitter van LP & KV Losser, het bestuur versterken maar Herwie is na een kort ziekbed plotseling overleden. We wensen de familie dan ook heel veel sterkte toe. Door het wegvallen van Herwie hebben we Hans Tenbergen gevraagd het bestuur te versterken en hij heeft hier positief op gereageerd.

Zo is op 1 maart de eerste bijeenkomst geweest met de verenigingen en is het bestuur gekozen. Deze ziet er als volgt uit:

  • Dick Boers, Voorzitter,
  • Gerrit Laarman, 2e voorzitter
  • Hans Tenbergen, Penningmeester, dierenwelzijn en leden
  • Hans Zandbergen, 2e penningmeester, PR Coördinatie
  • Erna Sanders, secretaris
  • Ineke Bosch, 2e secretaris en notulist
  • Johan Jansen, tentoonstellings- en verenigingszaken
  • Evert v.d. Waerdt is vanuit het bestuur de contactpersoon voor Regio Oost.

Tevens hebben we afscheid genomen van Henk de Boer als bestuurslid van Gelderland en werd bedankt voor zijn inzet bij KLN.

KLN wenst ook dit bestuur heel veel succes toe en hebben het vertrouwen dat de samenwerking goed zal verlopen.

Overig nieuws