Ontwikkelingen testfase vaccineren tegen vogelgriepvirus hoopvol

Ontwikkelingen testfase vaccineren tegen vogelgriepvirus hoopvol

Ontwikkelingen testfase vaccineren tegen vogelgriepvirus hoopvol

De afgelopen periode zijn twee vogelgriepvaccins getest in de praktijk bij eendagskuikens op enkele commerciële legbedrijven. Deze twee vaccins werken en geven bescherming. Wel moeten er nog langdurige veldproeven gedaan worden of de vaccins in de praktijk ook voldoen en goed zijn toe te dienen.

Voor onze hobbyhouders blijft het moeilijk om deze vaccins in de toekomst toe te passen, omdat deze vaccins via injectie zijn toe te dienen in het ei of bij ééndagskuikens. Daarnaast gelden er veel voorwaarden, zoals registratie, administratie, regelmatig (bloed) om aan te tonen dat het pluimvee vrij blijft van het AI virus. Voorlopig betekent dit geen oplossing voor onze hobby. Positief is dat de minister zich inzet om vaccinatie bij hobbydierhouders op termijn wel mogelijk te maken.

Lees verder de uitgebreide toelichting van het ministerie van LNV 28-05-2024.

Overig nieuws