Pfas in eieren

Pfas in eieren

Pfas in eieren

De nieuwsdienst van de NOS heeft eind december 2023 een 12 tal hobby kippenhouders benaderd voor een onderzoek naar PFAS in eieren. Telkens vier in de provincies Friesland, Utrecht en Limburg. Er werd werd een monster van minimaal 250 gram aan eieren gevraagd.

Aanleiding was de verhoging van PFAS in de omgeving van de chemische fabriek Chemoers in Dordrecht. Begin januari waren de onderzoekresultaten bekend en heeft iedereen die mee heeft gedaan hierover bericht ontvangen. De resultaten waren dat een drietal monsters een te hoge PFAS waarde hadden. Wat daar de oorzaak van is kan men niet direct aangeven. Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan.

Via onderstaande links kun je de nieuwsitems van de NOS over PFAS in eieren verder lezen.

Overig nieuws