Reactie KleindierNed op de positieflijst

Reactie KleindierNed op de positieflijst

Reactie KleindierNed op de positieflijst

De publicatie van de positieflijst in 2022 heeft hier en daar nogal wat stof doen opwaaien, zowel bij voor- als tegenstanders. De positieflijst, op dit moment nog een voorstel, is een lijst met dieren die vanaf 1 januari 2024 gehouden mogen worden. Op die lijst staan veel bekende huisdieren, zoals hond en kat, maar een aantal dieren, zoals de Russische hamster, hebben de lijst niet gehaald. Op 26 januari aanstaande voert de commissie dier en welzijn een debat in de Tweede Kamer.

In Kleindier Magazine van januari 2023 wordt in het voorwoord ook aandacht geschonken aan de positieflijst. De totstandkoming van de lijst ‘rammelt’ en is hier en daar twijfelachtig. KleindierNed, waar KLN samen met anderen kleindier-organisaties bij is aangesloten, heeft een reactie geschreven die je hier kunt lezen. KLN, in de persoon van onze voorzitter Jan Dirk Nijkamp, heeft samen met KleindierNed in de afgelopen weken, overleg gevoerd met verschillende kamerleden aangaande de positieflijst.

De volledige lijst van het RVO is hier te vinden.

Overig nieuws