Uitspraak voorlopige voorziening huis- en hobbydierenlijst

Uitspraak voorlopige voorziening huis- en hobbydierenlijst

Uitspraak voorlopige voorziening huis- en hobbydierenlijst

De rechter heeft afgelopen dinsdag, 2 juli, uitspraak gedaan over de voorlopige voorziening die door KLN was aangevraagd over de hobby- en huisdierenlijst. De rechter vond het een complexe en ingewikkelde kwestie, ook omdat de hele lijst van dieren die als hobby- en huisdieren mogen worden gehouden ter discussie stond. Ondanks de complexiteit en de bezwaren, heeft de rechter besloten dat de huidige lijst en wet voorlopig blijft zoals die is.

Daarnaast blijft de beroepsprocedure over deze zaak nog wel lopen. Het is echter nog onbekend wanneer de rechter hierover een definitieve uitspraak zal doen. Tot die tijd blijven de regels zoals ze nu zijn van kracht. Dat betekent concreet dat een aantal dieren, zoals de Russische dwerghamster niet meer gefokt mag worden vanaf 1 juli jl. Dieren die voor die tijd aangeschaft waren mogen, volgens de overgangsregeling, nog gewoon gehouden worden.

De LICG heeft op haar website een heel duidelijk artikel staan met uitleg over wat (nog) wel en niet mag.

Overig nieuws