Vaccinatietraject vogelgriep gaat door met twee vaccins

Vaccinatietraject vogelgriep gaat door met twee vaccins

Vaccinatietraject vogelgriep gaat door met twee vaccins

Vrijdag 17 maart jl. is bekend geworden, dat ook de vaccins tegen vogelgriep wel werkzaam zijn tegen een infectie vanuit de omgeving, ofwel veroorzaakt door het veldvirus AI vogelgriep.
Twee nieuwe vaccins tegen de hoogpathogene ziekteverwekkende en dodelijke vogelgriep zijn effectief gebleken in een eerste experimentele proef onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Het onderzoek heeft plaats gevonden in opdracht van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Belangrijk is dat de vaccins pluimvee in het lab niet alleen bescherming gaven tegen ziekteverschijnselen, maar ook verspreiding van het vogelgriepvirus tegengaan.

In de volgende stap wordt onderzocht of de twee nieuwe vaccins effectief zijn in de praktijk, bij kippen in de pluimveebedrijven, maar ook bij onze raskippen. Daarom wordt nu een veldproef in enkele pluimveebedrijven voorbereid, waarbij naar het vaccineren zelf en naar de gevolgen en tracing van het veld- of het vaccinvirus gekeken wordt. Tevens worden al voorbereidingen genomen om op meerdere pluimveebedrijven in Nederland te vaccineren.

Daarnaast wordt onderzocht, welke risico’s er zijn, als na vaccinatie de bescherming van de kippen onvoldoende effectief is en het virus uit het veld zich ongemerkt toch kan verspreiden. Als dat gebeurt, blijft dat een risico voor verdere verspreiding binnen Nederland van kip naar vogel naar kip naar kip etc. Daarom wordt een intensief onderzoek opgezet, waarbij de kippen via swabs of via bloed gecontroleerd worden, conform de nieuwe Europese verordening.

Wie mag en moet het vaccin gaan toedienen aan onze raskippen

Waarschijnlijk en daarvoor pleiten wij als KLN en als KleindierNed, dat elke gezondheidscoördinator, onder toezicht van de dierenarts, naast de NcD enting ook de enting tegen AI mag toepassen.
Toch blijft het moeilijk in te schatten, wanneer het Ministerie de toelating van het vaccin verstrekt om onze raskippen en sier- en watervogels te gaan vaccineren. Daarvoor moet meer duidelijkheid komen over de registratie van de vaccins. Het deskundigenteam, dat het Ministerie adviseert, moet aangeven, dat na vaccinatie de raskippen, sier- en watervogels geen gevaar meer vormen voor de pluimveebedrijven. En tevens kan het Ministerie aangeven, dat tentoonstellingen en evenementen weer gehouden kunnen worden, waarbij we pleiten voor regionalisatie van de aanpak.
Veel vragen, waarop we als KLN en KleindierNed binnenkort antwoorden verwachten. KLN en KleindierNed wachten niet, maar gaan actief hierover met het Ministerie LNV in gesprek! We blijven informeren bij het Ministerie. Laten we hopen, dat de uitbraken de komende maanden uitblijven. Dat geeft voor iedereen meer verlichting in de aanpak van dit agressieve AI virus.

Zeker is wel, dat de wilde vogels niet gevaccineerd kunnen worden. Deze vogels blijven de haard in Nederland en daarmee de infectiebron van het vogelgriepvirus.

Namens KLN Bestuur
Harry Arts

Overig nieuws

Verslag ALV 2023

Op zaterdag 17 juni 2023 hield KL haar Algemene Leden Vergadering. Het jaarboek voor deze vergadering kun je hier lezen en het verslag kun je

Lees verder »