Vakbekwaamheid besluit houders van dieren

Vakbekwaamheid besluit houders van dieren

Vakbekwaamheid besluit houders van dieren

Dank voor alle enthousiaste aanmeldingen! Binnenkort komt er meer informatie. Aanmelden is niet meer mogelijk.

KLN biedt nu een unieke kans om je kennis en vaardigheden op het gebied van dierenverzorging te versterken en officieel te laten erkennen. Wij zijn verheugd om je te informeren over de certificeringen vakbekwaamheid houden van dieren, een essentiële stap voor iedereen die (hobbymatig) met dieren werkt en dat ook uit wil dragen.

Waarom Certificering?

Het behalen van een certificering vakbekwaamheid “Houden van dieren” toont aan dat je beschikt over de noodzakelijke kennis en competenties om dieren op een verantwoorde en deskundige manier te verzorgen. Het is niet alleen een erkenning van je vakbekwaamheid, maar laat ook zien dat je dierenwelzijn hoog in het vaandel hebt.

Voordelen van de Certificering

 • Erkenning van kennis en vaardigheden: Je krijgt een officieel erkend certificaat dat je expertise en toewijding aan dierenwelzijn bevestigt.
 • Kwaliteitsverbetering: Door de opgedane kennis kun je de kwaliteit van de zorg die je aan dieren biedt verder verbeteren.
 • Wettelijke eis: Je voldoet aan de eis dat bij elke tentoonstelling/ show waar ook dieren verkocht worden iemand aanwezig moet zijn met een bewijs van vakbekwaamheid voor de desbetreffende diergroep.
 • Kennisverspreiding: Je bent in staat om de juiste voorlichting te geven aan anderen

Hoe Werkt Het?

De certificeringstrajecten bestaan uit een combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden. Je bestudeert de benodigde theorie online en volgt een praktijkmodule op locatie. Aan het einde van de praktijk dag doe je ook het theoretisch examen. Op een later moment doe je dan nog een praktijkexamen. Bij het slagen voor beide examens ontvang je het certificaat.

Certificeerbare eenheden

De hobby-dierenwereld is ingedeeld in vijf eenheden waarvoor men zich kan certificeren: Honden en katten, Herpeten, Vissen, Vogels, Overige zoogdieren

Nadeel is dat men zich dus niet voor één diergroep kan certificeren, maar altijd aan de hele eenheid vastzit. In onze hobby hebben we het dan over de eenheden ‘vogels’ en ‘overige zoogdieren’. Als je hoenders fokt zal je dus ook kennis en vaardigheden over andere vogelsoorten moeten hebben. Idem met fokkers van konijnen, cavia en/of kleine knagers. Zij moeten aantonen kennis en vaardigheden over meerdere zoogdieren te hebben.

Cursus & training

KLN heeft de afgelopen tijd contact gezocht met een aantal aanbieders van vakbekwaamheids-cursussen. Aeres trainingscentrum in Barneveld lijkt de partij die het best aansluit bij onze wensen. Samen met Aeres gaat KLN een pilot starten; 12 deelnemers voor de eenheid ‘vogels’ en 12 deelnemers voor de eenheid ‘overige zoogdieren’. Om daar verder te concretiseren moeten we echter wel eerst een indicatie hebben of en hoeveel belangstelling er vanuit de leden is.

Samenvattend

 • De training is een verkorte variant, dat betekent:
  • Zes weken voor de start toegang tot online, digitaal lesmateriaal (theorie); zelfstudie! Een doordeweekse dag op locatie in Barneveld een vaardigheidstraining en aansluitend theorie-examen (min. en max. 12 personen)
  • Een halve dag op locatie in Barneveld een vaardigheidsexamen (min. en max. 4 personen)
 • Prijs. Ca. €475,-
 • KLN is genegen om 50% van de kosten per persoon te subsidiëren bij positieve afronding van de examens
 • Uiteraard is dit aanbod enkel geldig voor leden van KLN.

Deelname

Zoals eerder geschreven staan we nog aan het begin van een eventuele samenwerking tussen Aeres en KLN, maar is er wel een indicatie nodig. Mocht je dus belangstelling hebben voor één van de twee cursussen, vogels of overige zoogdieren, laat ons dat weten door een formulier in te vullen. Houd hierbij rekening met een eigen tijdsinvestering voor zowel theorie als praktijk, een eigen financiële investering vanwege de kosten, het online kunnen werken en leren en uiteraard de inzet om tot een positief resultaat te komen.

Opgave op dit moment verplicht je nog tot niets, maar is alleen een indicatie voor KLN om de belangstelling te meten. Bij een tekort aan belangstelling zal een verder onderzoek naar de mogelijkheden vooralsnog gestaakt worden. Bij een (te) grote meerderheid zal een vorm van loting toegepast worden.

Klik hier om het formulier voor opgave te openen.

Overig nieuws