Actualiteiten omtrent vogelgriep

Actualiteiten omtrent vogelgriep

Actualiteiten omtrent vogelgriep

Elke paar weken komt een groep deskundigen bij elkaar om de feiten en waarnemingen omtrent de actualiteit vogelgriep situatie te bespreken. In dit bericht vind je de laatste stand van zaken.

Elke paar weken komt een groep deskundigen bij elkaar om de feiten en waarnemingen omtrent de actualiteit vogelgriep situatie te bespreken. Deze deskundigengroep brengt daarna advies uit naar het Ministerie LNV. De minister geeft aan hoe de regelgeving en handhaving zal blijven gelden voor de komende periode.

Stand van zaken

Men is op zoek naar mogelijkheden om van enkele regio’s de ophokplicht en afschermplicht op te heffen. Vooralsnog wordt het risico voor AI vogelgriep te hoog ingeschat. Over enkele weken komt er een nieuw advies en mogelijk worden dan enkele regio’s vrijgegeven voor ophokplicht en afschermplicht. Ook wordt hierbij de situatie omtrent bijeenbrengen van vogels en het tentoonstellen of showen meegenomen.

Lees het verslag van de deskundigencommissie. Steeds meer vogelsoorten worden getroffen door dit AI virus, wat zich wereldwijd blijft verspreiden. Daarom kan de minister niet anders beslissen als dat het bijeenbrengen van vogels voor wedstrijden of tentoonstellingen de komende tijd nog steeds niet toegelaten is. Het blijft te riskant om bestaande maatregelen op te heffen.

Harry Arts, KLN dierhouderijaangelegenheden.

Bijlagen

Bijlage 1 | Informatie_over_de_vogelgriepsituatie.pdf
Bijlage 2 | Verslag_Deskundigengroep_Dierziekten_risicobeoordeling_1_juni_2022

Deze afbeelding geeft de regiobegrenzing iets duidelijker weer dan de afbeelding in het verslag.

Overig nieuws

Verslag ALV 2023

Op zaterdag 17 juni 2023 hield KL haar Algemene Leden Vergadering. Het jaarboek voor deze vergadering kun je hier lezen en het verslag kun je

Lees verder »