Aviaire Influenza; AI in Nederland

Aviaire Influenza; AI in Nederland

Aviaire Influenza; AI in Nederland

Op 24 juli 2023 is een uitbraak met hoogpathogene aviaire influenza op een biologisch legbedrijf in Biddinghuizen vastgesteld (zie: Vogelgriep vastgesteld in Biddinghuizen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl). De verschijnselen waren rustigere kippen, minder voeropname, ontkleuren van de eischaal. Daarna begon de uitval en dieren met warmere poten.

Dit is de eerste uitbraak sinds februari dit jaar. De teller voor 2023 staat daarmee op 5 uitbraken. Het is een teleurstellende ontwikkeling, maar, gezien de risicobeoordeling van de deskundigengroep dierziekten eind juni dit jaar, niet onverwacht. De deskundigen schatten het risico in als laag tot matig. Het virus komt nog veel voor bij wilde vogels, met name bij kokmeeuwen. Die verspreiden zich momenteel meer landinwaarts en mogelijk hebben die het virus verspreid. Onderzoek naar de variant in Biddinghuizen wordt nog uitgevoerd.

Ook in andere lidstaten van de Europese Unie komen, incidenteel, uitbraken voor, net als besmettingen bij wilde vogels, en zoogdieren. Voor meer informatie verwijzen we naar de Kamerbrief en verslagen van de deskundigengroep dierziekten: Kamerbrief Stand van zakenbrief over vogelgriep | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. De ophokplicht is in de meeste regio’s in Nederland, net als vorig jaar rond deze tijd opgeheven, ondanks het feit dat het risico op besmetting met het vogelgriepvirus nog laag tot matig was.

Voor een goede preventie en bestrijding is het van het grootste belang dat bioveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Dat geldt vooral voor kippen binnen worden gehouden, maar evenzeer voor kippen met uitloop, ook al is dat voor de buitenuitloop natuurlijk lastig. Het blijft belangrijk, dat iedereen met rashoenders, commercieel en hobby, alert blijven en een verdenking van een vogelgriepbesmetting direct melden bij de NVWA. Snel ingrijpen bij een besmetting is en blijft van groot belang om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

De situatie in de Flevopolder, en natuurlijk ook in de rest van Nederland, houden we de komende tijd nauwlettend in de gaten. KLN vraagt u om elkaar binnen de verenigingen te informeren. We wijzen u op de folder die via KleindierNed beschikbaar is.
(Voorkom zo veel mogelijk contact van uw eigen rasdieren met de wilde watervogels.
Voer zelf geen wilde (niet gehouden) watervogels en ook geen meeuwen en raad dat ook ten zeerste anderen af. Voorkom voer en voerresten in de uitlopen (“gebruik uw gezond verstand”).

Bezoek aan locaties met vogelgriepgevoelige vogels zal verboden blijven. KleindierNed en KLN blijven ijveren voor een ontheffing onder voorwaarden voor de gezondheidscommissarissen en keurmeesters en voor houders met minder dan 50 kippen om toch op locatie te keuren.

Tentoonstellingen

Op de vraag, die wij met regelmaat krijgen, of we komend seizoen weer rashoenders en sier- en watervogels mogen tentoonstellen kunnen we nu wel melden dat dit uiterst onwaarschijnlijk is.

Vaccinatie

KLN zet zich in voor vaccinatie tegen vogelgriep, maar de registratie en toepassing zijn nog steeds ver weg. Wel heeft de EU besloten, dat vaccineren tegen vogelgriep toegestaan is.

Hoofdbestuur KLN

Overig nieuws