Vaccinatie tegen vogelgriep

Vaccinatie tegen vogelgriep

Vaccinatie tegen vogelgriep

De EU-commissie ‘dierziektenbestrijding’ heeft besloten dat het vanaf 12 maart 2023 is toegestaan om te vaccineren tegen Aviaire Influenza oftewel de vogelgriep.
Dat houdt in dat er gezocht gaat worden naar vaccins die bescherming bieden tegen de vogelgriep, waarbij er een verschil waarneembaar is tussen gevaccineerde besmette en onbesmette vogels. Deze vaccins moeten vervolgens eerst nog getoetst en geregistreerd worden. Eén van de voorwaarden voor een vaccin en dus registratie is dat er geen levend vaccin gebruikt mag worden.

Helaas moeten wij constateren dat voor het vaccineren van onze hobby- en rashoenders nog geen toelating gegeven kan worden. Dat vraag om nadere uitleg.
Momenteel worden er als proef drie vaccins getest in Nederland en Frankrijk. Het rapport van deze proefresultaten verschijnt in april 2023. Deze vaccins worden toegepast bij bedrijfspluimvee (ééndagskuikens).

Daarnaast moet er ook verschil te zien zijn tussen vogelgriepinfectie vanuit het veld en de afweer opgebouwd door het vaccin. Hiervoor heeft de overheid allerlei maatregelen opgesteld, zoals bloedonderzoek en swabs uit de keel en cloaca om te controleren of de gevaccineerde vogels toch nog in contact zijn geweest met het veldvirus

Al deze voorwaarden hebben als doel onderscheid te kunnen maken tussen een veldvirus infectie of de opgebouwde bescherming na vaccinatie.
Deze toepassing van vaccinatie tegen AI is voor onze hobby- en rasdieren niet of moeilijk toepasbaar, omdat het vaccin nu alleen nog bij grote aantallen kuikens in de broederij gebruikt kan worden.

KLN is samen met de andere bonden georganiseerd in KleindierNed. Zij lobbyen bij het Ministerie van LNV om te zoeken naar een oplossing:

 • Waarbij het vaccin slechts éénmalig toegediend hoeft te worden
 • Waarbij weinig administratie noodzakelijk is
 • Waarbij geen extra pootring als identificatie nodig is
 • Waarbij de kosten niet de baten overschrijden voor onze hobby

  Het blijft belangrijk om voorzichtig om te gaan met besmette vogels. Het virus is ook voor zoogdieren en de mens besmettelijk. Lees ook de bijsluiter “voorkom vogelgriep bij je vogels”, te vinden op de site van KLN en KleindierNed.

  Namens het Bestuur KLN

  Overig nieuws

  Verslag ALV 2023

  Op zaterdag 17 juni 2023 hield KL haar Algemene Leden Vergadering. Het jaarboek voor deze vergadering kun je hier lezen en het verslag kun je

  Lees verder »