Vogelgriep in Renswoude

Vogelgriep in Renswoude

Vogelgriep in Renswoude

Zo snel kan de landelijke situatie qua vogelgriep in Nederland veranderen.

Bij het schrijven van dit bericht komen de app’s van verschillende organisaties, zoals het ministerie, de gezondheidsdienst en de pluimveedierenartsen binnen. Er is toch een nieuw geval van vogelgriep bij een leghennenbedrijf in Renswoude opgetreden. Meteen is een 10 km gebied ingesteld, waarbinnen een vervoersverbod voor vogels en producten van vogels als mest en eieren geldt. Ook het verbod op bezoeken van locaties met risicovogels als hoenderachtigen, sier- en watervogels is direct ingesteld. Daarvoor was het een langere tijd vrij van vogelgriep sinds de uitbraak in Biddinghuizen. Wel zien we alweer zeer veel wilde ganzen in de weilanden, die waarschijnlijk de bron vormen voor deze nieuwe uitbraak van AI.

In het overleg met de minister worden de hygiënemaatregelen steeds aangepast. Voor de laatste uitbraak in Renswoude werd het mogelijk om bij fokkers met hoenders en sier- en watervogels toch op bezoek te gaan en zo thuiskeuringen te organiseren. Nu zijn de landelijke maatregelen, zoals het verbod op bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels weer ingesteld. En in regio 7 en regio 10 is de opfhok- en afschermplicht weer van kracht.

Momenteel zijn KLN en KleindierNed in gesprek met de deskundingencommissie en het ministerie om aanpassingen te mogen doen aangaande thuiskeuringen en toch het tentoonstellingsverbod op te heffen. Waarschijnlijk zal dat in stappen plaatsvinden van lokaal en naar regionaal naar landelijk. Echter met de nieuwe uitbraak van vogelgriep AI in Renswoude is het afwachten wat de minister in deze zal gaan beslissen. We houden u op de hoogte.

Overig nieuws